VIGO Photonics podpisał umowę o dofinansowanie z NCBiR

VIGO Photonics podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu „HyperPIC- Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni”. Łączna wartość jego kosztów kwalifikowanych wynosi 853,1 mln zł, a maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi 440,5 mln zł.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii zintegrowanych fotonicznych układów scalonych przeznaczonych do detekcji w zakresie średniej podczerwieni, budowa kompletnej linii produkcyjnej oraz utworzenie kompletnego łańcucha dostaw dla tych układów. Projekt wymaga opracowania nowych technologii, poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych i operacyjnych, a także nakładów na komercjalizację nowych produktów na dynamicznym rynku.

Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są nakłady na prace badawczo-rozwojowe, nakłady na budowę nowej linii produkcyjnej oraz koszty operacyjne po uruchomieniu nowej linii produkcyjnej.

Realizacja projektu planowana jest w latach 2023-2029.

Źródło: PAP Biznes, Bankier.pl

O autorze