ENERGA-OPERATOR z dofinansowaniem UE na sieć w Polsce wschodniej

ENERGA-OPERATOR otrzyma ponad 53 miliony złotych na rozwój swojej sieci dystrybucyjnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Uzyskane środki posłużą do zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla OZE oraz dalszej poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Zawarta umowa o dofinansowanie jest jednocześnie pierwszą umową zawartą przez ENERGA-OPERATOR w ramach funduszy unijnych pochodzących z nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027, w której znacznemu zwiększeniu uległy nakłady przeznaczone na energetykę – mówi Marek Kasicki, Wiceprezes Zarządu ENERGA-OPERATOR – To szansa, ale też ogromne wyzwanie dla naszej spółki. ENERGA-OPERATOR w ramach środków dostępnych z Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014–2020 pozyskała łącznie 235 mln zł na rozwój sieci elektroenergetycznej. W nowej perspektywie planujemy pozyskać sześciokrotnie więcej środków. Mamy już gotowe kolejne projekty i wnioski aplikacyjne – dodaje Marek Kasicki

W ramach projektu, na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz woj. mazowieckiego, zrealizowane zostaną zadania inwestycyjne na łączną kwotę ponad 86 milionów złotych, z czego ponad 70 milionów stanowią koszty kwalifikowalne. Poziom dofinansowania wynosi 75,5% kosztów kwalifikowanych.

Projekt zakłada m.in. budowę ponad 48 kilometrów nowych odcinków sieci średniego oraz niskiego napięcia, a także przebudowę przeszło 12 kilometrów. Jego częścią jest również modernizacja dwóch stacji wysokiego napięcia – głównych punktów zasilania (GPZ) – GPZ Szkarada oraz GPZ Reszel.

Realizacja projektu pozwoli na wyprowadzenie linii średniego napięcia (SN) w kierunku Zakrzewo z GPZ Drobin, przebudowę trzech wyprowadzeń linii napowietrznych SN z GPZ Działdowo na podziemne linie kablowe, a także budowę wyprowadzenia nowej linii średniego napięcia z tej stacji.

Ponadto projekt przewiduje budowę nowej linii SN wyprowadzonej z GPZ Bydgoska oraz budowę sześciu nowych linii SN wyprowadzonych z rozdzielni sieciowej (RS) Winnica wraz z automatyzacją sieci.

W ramach przeprowadzonych prac budowana oraz modernizowana sieć elektroenergetyczna wzbogacona zostanie o urządzenia umożliwiające zdalne sterowanie oraz pomiary, a dzięki skomunikowaniu ich z centralnym systemem sterowania ruchem sieci SCADA stanie się tzw. siecią inteligentną zapewniającą dwukierunkową komunikację oraz zwiększoną elastyczność jej pracy. Pozwoli to m.in. na wdrożenie funkcji monitoringu obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, funkcji dynamicznej rekonfiguracji sieci, optymalizacji rozdziału mocy oraz funkcji pomiaru obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją.

Wszystkie te działania przyczynią się do zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla OZE o blisko 76 MW.

Źródło: Materiały prasowe

O autorze