QNA Technology planuje komercyjną linię produkcji kropek kwantowych

Pionier w zakresie technologii syntezy i produkcji kropek kwantowych emitujących światło niebieskie, QNA Technology, pracuje nad komercyjną linią produkcji. By pozyskać środki na ten cel, QNA Technology wyemituje do 270 tys. nowych akcji.

Kropki kwantowe, które emitują niebieskie światło to innowacyjny półprzewodnik. Może być wykorzystywany do rozwoju wyświetlaczy nowej generacji. QNA Technology to jeden z pionierów technologii ich syntezy. Jest jedyną tego typu firmą w Europie i jedną z czterech na świecie. Siedzibą polskiej spółki jest Wrocław. To tam również znajduje się nowoczesne laboratorium oraz Pilotażowa Linia do syntezy na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Firma, w celu dalszego rozwoju, planuje uruchomić na komercyjną linię produkcji. Ma ona służyć tworzeniu zastosowań do prototypowych urządzeń dla przyszłych klientów spółki. Pozyskanie funduszy na te działania ma zapewnić emisja do 270 tys. akcji serii E spółki. Oferta skierowana będzie do inwestorów z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Dostaną oni jednak prawo pierwszeństwa do objęcia akcji na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd QNA Technology planuje termin emisji na czerwiec 2024 roku. Oprócz uruchomienia linii komercyjnej środki zostaną przeznaczone również na poszerzenie bazy klientów spółki. Pozwolą także na zabezpieczenie kosztów jej funkcjonowania.

Źródło: Mambiznes.pl

O autorze