X-FAB rozwija wysokonapięciowy proces produkcyjny 180 nm dla układów automotive

X-FAB Silicon Foundries zmodernizował platformę produkcyjną CMOS wysokich napięć. Wprowadził na rynek nowe układy 40 V i 60 V. Te układy poszerzyły strefę bezpiecznej pracy (SOA), co poprawiło ich niezawodność.

Układy nowej generacji oferują znaczącą spadek, aż o połowę, rezystancji RDS(on) układów. To zapewnia zgodność z niektórymi przypadkami użycia, zwłaszcza gdy należy zmniejszać rozmiar i cenę układu.

Platforma XP018 to wysokonapięciowa technologia produkcyjna w rozmiarze 180 nm. Jest zbudowana wokół pojedynczego modułu bramki pracującego z niewielką liczbą mask na napięcie 5 V. Układy te są w stanie pracować w temperaturze od -40°C do 175°C. Mogą zawierać dodatkowe elementy, takie jak układy bipolarne o dużym wzmocnieniu, kondensatory MIM diody Schottky’ego i inne.

Źródło: Materiały prasowe

O autorze