Rekordowe wyniki NVIDIA za pierwszy kwartał roku fiskalnego

Nvidia w środę po zakończeniu sesji giełdowej w Nowym Jorku opublikowała wyniki finansowe. Mimo wyśrubowanych oczekiwań, zakładających kolejny wielki wzrost przychodów, znowu nie zawiodła. W zamkniętym ostatnio kwartale zwiększyła przychody rok do roku aż o 260 proc., do 26,04 mld USD. Przebiła tym samym prognozy rynkowe o 5 proc.

Poza wyższymi przychodami udało się także osiągnąć nieco niższe od prognoz wydatki operacyjne, co przełożyło się na poprawę marż w ujęciu rok do roku (marża brutto wzrosła o 12,1 pkt proc. do 78,9 proc.). W efekcie spółka osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 18 mld dol., co stanowi aż sześciokrotnie wyższy wynik niż w poprzednim roku (o 10 proc. powyżej prognoz). Zysk netto urósł o 460 proc. rok do roku i wyniósł 15,24 mld USD. Prognozy rynkowe dotyczące zysku netto zostały przekroczone o 9 proc.

Głównymi segmentami firmy są centra danych (22,6 mld, 87% przychodów spółki) oraz Gaming (2,6 mld, 10% przychodów.

Źródło: Business Insider

O autorze