Aplisens z rekordowymi wynikami finansowymi za pierwszy kwartał 2024

W I kwartale 2024 r. polski producent aparatury kontrolno-pomiarowej wypracował 7,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o 18 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. EBITDA skurczyła się rok do roku o 7  proc., do 11,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 43 mln zł i były o prawie 5 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Mimo coraz bardziej wymagającego otoczenia producent aparatury kontrolno-pomiarowej nie obawia się o realizację tegorocznych celów finansowych.

Pomimo niesprzyjających warunków polityczno-gospodarczych oraz trwającej wojny na terytorium Ukrainy oraz w Strefie Gazy osiągnęliśmy wzrost przychodów zarówno na rynku krajowym (o 7,7 proc.), jak również na rynkach eksportowych (o 3,3 proc.). Niższe marże to skutek przede wszystkim wyższych kosztów wytworzenia, w szczególności kosztów osobowych. Z perspektywy początku roku przewidujemy, iż w kolejnych kwartałach zanotujemy nieco gorsze wyniki w porównaniu z ubiegłym rokiem, zarówno jeśli chodzi o przychody, jak również uzyskane marże. W tym kontekście trzeba jednak pamiętać o rekordowej bazie porównawczej z zeszłego roku – wskazuje Adam Żurawski, prezes Aplisensa.

Największy udział w strukturze przychodów grupy miał rynek polski, gdzie sprzedaż zwiększyła się rok do roku o blisko 8 proc.  Równocześnie na rynkach Unii Europejskiej grupa zanotowała ponad 10-proc. spadek, co było efektem m.in. wysokiej bazy porównawczej z 2023 roku i gorszej koniunktury na rynkach europejskich, a w szczególności rynku niemieckiego. Dynamiczny wzrost wynoszący 29 proc. zanotowano na rynkach pozaeuropejskich. W ocenie zarządu, biorąc pod uwagę niższe od zakładanego tempo wzrostu w kraju i na rynkach UE, cele dotyczące zakładanego wzrostu przychodów na tych rynkach w 2024 r. mogą być trudne do zrealizowania.

Spółka w pierwszym kwartale br. przeznaczyła na inwestycje około 4 mln zł. Wydatki te obejmowały głównie zakup maszyn i urządzeń, inwestycje w badania i rozwój, certyfikaty oraz inwestycje w spółki zależne. Według wcześniejszych zapowiedzi zarządu tegoroczne wydatki grupy wyniosą ok. 12 mln zł wobec 15 mln zł wydanych w 2023 r.

Źródło: Parkiet.com

O autorze