Nordes EMS potwierdza certyfikaty jakości i wdraża nowe standardy

Na przełomie kwietnia i maja w Nordes EMS odbył się cykl audytów nadzoru zintegrowanego systemu zarządzania, opartego na dwóch standardach: PN-EN ISO 9001 (Systemy zarządzania jakością) oraz PN-EN ISO 13485 (Systemy zarządzania jakością dla wyrobów medycznych). Przeprowadzone audyty potwierdziły działanie na zgodność z powyższymi normami oraz wewnętrznymi regulacjami.

Sylwia Piątkowska, Pełnomocnik ds. SZJ/Kierownik działu administracji w Nordes EMS
Sylwia Piątkowska, Pełnomocnik ds. SZJ/Kierownik działu administracji w Nordes EMS

Ostatnie dwanaście miesięcy były okresem intensywnej pracy w doskonaleniu procesów w organizacji. Były też rekordowe pod względem ilości audytów drugiej strony w spółce. Sylwia Piątkowska, Pełnomocnik ds. SZJ/Kierownik działu administracji w Nordes EMS, podkreśliła, że identyfikacja i zarządzanie procesami, jak również ich powiązaniami, z uwzględnieniem ryzyka i szans, pozwalają firmie osiągać zamierzone i zgodne ze strategią wyniki.

Nowe Standardy i Zrównoważony Rozwój

W dobie globalnych zmian i rosnącej troski o środowisko, zrównoważony rozwój zyskał na znaczeniu. To, co kiedyś było opcjonalne, dziś jest kluczowym wymogiem dla firm na całym świecie. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 w Nordes EMS motywuje organizację do włączania zasad zrównoważonego rozwoju do codziennej działalności.

ISO 14001 pomoże nam zachować zgodność z regulacjami środowiskowymi i innymi wymogami prawnymi, a także identyfikować i zarządzać potencjalnymi zagrożeniami środowiskowymi, zachęcając do wdrażania działań zapobiegawczych – mówi Sylwia Piątkowska.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Nordes EMS przygotowuje się również do wdrożenia standardu ISO 45001 dotyczącego systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Celem jest zapewnienie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy oraz zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym, które są związane z codziennie wykonywaną pracą.

Jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz osób współpracujących z nami. Obejmuje to promowanie i ochronę zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego – podkreśla Piątkowska. – Eliminowanie zagrożeń i minimalizowanie ryzyka BHP poprzez skuteczne środki zapobiegawcze i ochronne jest kluczowe dla naszego bezpieczeństwa oraz ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Plany na Przyszłość

Certyfikację systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 i BHP – ISO 45001 zaplanowano na III kwartał bieżącego roku. Dzięki wdrożeniu dodatkowych, nowych systemów zarządzania jakością, Nordes EMS zabezpieczy się przed ryzykiem uszczerbku na reputacji oraz uniknie wysokich kar finansowych. Poza tym aktywne, świadome i odpowiedzialne zaangażowanie firmy w działania związane z ochroną środowiska i BHP wzmocnią pozycję konkurencyjną na rynku, a tym samym dodatkowo usprawnią wewnętrzne procesy.

Działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy, często przekładają się na lepszą efektywność i skuteczność działania, mniejszą ilość odpadów oraz bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów. Prezentując nasze zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska i zdrowia pracowników, przyciągamy bardziej świadomych ekologicznie klientów, jak również współpracowników.

Sylwia Piątkowska, Pełnomocnik ds. SZJ/Kierownik działu administracji w Nordes EMS
Sylwia Piątkowska, Pełnomocnik ds. SZJ/Kierownik działu administracji w Nordes EMS

Źródło: materiały prasowe

O autorze