Sonel zaprezentował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024

Sonel, czołowy producent przyrządów pomiarowych, zaprezentował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku. Firma rozpoczęła przegląd stanu i sytuacji poszczególnych spółek oraz dokonuje rewizji dalszych kierunków rozwoju.

W pierwszym kwartale 2024 roku skonsolidowane przychody Sonela wyniosły 50,3 mln zł (54,4 mln zł rok wcześniej). EBIT sięgnął 5,8 mln zł (+13 proc. r/r), a zysk netto wzrósł do 4,6 mln zł (+9 proc.). Grupa wykazała aż 133-proc. wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które w minionym kwartale przekroczyły 4,9 mln zł. Na poziomie jednostkowym Sonel zanotował ponad 11-proc. dynamikę przychodów, uzyskując 39,7 mln zł, co pozwoliło wypracować ponad 5 mln zł zysku operacyjnego (+17 proc. r/r) i blisko 4,2 mln zł zysku netto (+20 proc. r/r).

Cieszy, że mimo wymagającego rynku, obserwowanej recesji w wielu sektorach przemysłowych w Polsce oraz innych krajach Europy, niestabilności kursów walut czy dalszych konsekwencji toczącej się wojny w Ukrainie, wyraźnie poprawiamy zyski. Na podkreślenie zasługuje fakt osiągnięcia przez Grupę rekordowego zysku operacyjnego w historii pierwszych kwartałów. Natomiast spadek przychodów miał związek z przejściowym obniżeniem sprzedaży przez spółkę zależną Foxytech. Przypomnę, że pod koniec stycznia Foxytech zawarł umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę liczników zdalnego odczytu o wartości 48,6 mln zł netto i terminie realizacji w czerwcu tego roku. Grupa Sonel utrzymuje mocną pozycję bilansową oraz wysoki stan gotówki, który na koniec marca sięgał blisko 18 mln zł. Udany początek roku dobrze rokuje na kolejne kwartały i stanowi doskonalą bazę do dalszego rozwoju – mówi Tomasz Wiśniewski, Prezes Zarządu Sonel S.A.

W minionym kwartale głównym źródłem przychodów był segment mierników, który zapewnił 62,6 proc. łącznej sprzedaży. Drugi pod tym względem segment usługowego montażu elementów elektronicznych odpowiadał za 20,5 proc. przychodów. Uzupełnieniem tego była sprzedaż liczników, realizowana przez Foxytech, która stanowiła 16,8 proc. ogólnej sprzedaży. W strukturach Grupy znajduje się także podmiot indyjski, partycypujący w sprzedaży na poziomie 5 proc. i podmiot z Singapuru na poziomie poniżej 1,6 proc.

Zarząd Sonela zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczącym stanu, rozwoju i sytuacji w spółkach z Grupy. W wyniku wstępnych ustaleń doprecyzowano chęć rozwoju w obrębie zgodnym z głównym obszarem działalności związanym z przyrządami pomiarowymi i główną linią rozwoju Sonela.

Źródło: StrefaInwestorów.pl

O autorze