Postęp technologiczny stymuluje innowacje w rolnictwie

Rolnictwo jest jednym z najstarszych zawodów na świecie. Tym niemniej dzięki rozwojowi technologii branża szybko się zmienia. Gospodarstwa na całym świecie nie odpowiadają już stereotypowemu obrazkowi wsi, gdzie utrzymujący całą rodzinę rolnik większość codziennych obowiązków wykonywał ręcznie i gdzie nie było dostępu do prądu, telefonu, telewizji kablowej i Internetu.

Współcześni rolnicy coraz częściej sięgają po nowoczesne technologie (AgTech), aby nadążyć za tempem globalnego zapotrzebowania na żywność. Wiele czynników sprawia, że praca jest bardziej złożona i stanowi wyzwanie – od zmian klimatycznych po niedobory siły roboczej, rosnące koszty, mniejsze zainteresowanie rolnictwem jako karierą zawodową i inne.

Postępy w technologiach rolniczych odpowiadają za inteligentniejsze zbiory, elektryfikację sprzętu i gromadzenie danych w celu podejmowania lepszych, bardziej świadomych decyzji. Ponadto postęp w globalnej komunikacji przyczynił się do zwiększenia prędkości transferu danych, nawet na terenach rolniczych lub na dużych wysokościach, gdzie często znajdują się gospodarstwa.

Jednym z rozwiązań, które zyskuje na popularności jest rolnictwo precyzyjne, które w dużej mierze opiera się na technologii umożliwiającej dokładniejszą i wydajniejszą realizację prac. Znajduje ono zastosowanie niezależnie od tego czy chodzi o zwalczanie chwastów i szkodników, śledzenie inwentarza żywego, konserwację sprzętu czy ochronę zdrowia gleby.

Rolnictwo wymaga ogromnych ilości energii i zasobów, a rolnictwo precyzyjne ma na celu efektywniejsze i wydajniejsze ich wykorzystanie dla dobra wszystkich. Nowoczesne gospodarstwa bazują na technologii pozwalającej udoskonalić sektor dzięki zautomatyzowanym i zrównoważonym rozwiązaniom.

Technologia umożliwia ewolucję

Rozwój technologii w gospodarstwach sięga lat 80. i 90. XX wieku. W tym okresie narastało stosowanie pestycydów i chemikaliów , a postęp w technologii GPS umożliwił zainstalowanie jej w ciągnikach i kombajnach.

W kolejnych dziesięcioleciach łączność była stale ulepszana, umożliwiając szybszy transfer danych zarówno w chmurze, jak i w systemach przetwarzania brzegowego. Ponadto w ostatnich latach zwiększyły się możliwości rozwiązań autonomicznych, m.in. wprowadzono udoskonalenia w przetwarzaniu optycznym, doszło do rozwoju sztucznej inteligencji i opracowano półprzewodnikową technologię LiDAR. To wszystko składa się na postęp w rolnictwie precyzyjnym.

Aby w pełni wykorzystać swój potencjał, rolnictwo precyzyjne wymaga solidnych fundamentów, które często oznaczają dostęp do ogromnej liczby punktów danych. Dane są gromadzone i mierzone przez szeroką gamę rozwiązań sprzętowych i programowych.

W dzisiejszych czasach czujniki są jednymi z najczęściej używanych rozwiązań sprzętowych w gospodarstwie – są niezbędne do gromadzenia danych służących do podejmowania decyzji. Czujniki te są niezwykle wytrzymałe i odporne na wiele czynników środowiskowych, takich jak wysokie i niskie temperatury, ekstremalne warunki pogodowe, narażenie na substancje chemiczne, brud, drgania, zwierzęta i wiele innych.

W rezultacie, projektując czujniki stosowane w większości urządzeń rolniczych, zwraca się uwagę nie tylko na odporność na zużycie, ale także na ich konstrukcję. Takie czujniki zwykle są dobrze chronione i ukryte w trudno dostępnych miejscach.

Sensory stosowane w technologii rolniczej zwykle opierają się trendowi „miniaturyzacji” obserwowanemu w wielu innych branżach. Są instalowane w dużych maszynach, więc zwykle jest więcej miejsca na umieszczenie ich obok innej elektroniki lub zainstalowanie dodatkowej ochrony wewnątrz urządzenia.

Udoskonalona technologia czujników ostatecznie prowadzi do lepszych, bardziej precyzyjnych pomiarów, takich jak lepsze pozycjonowanie i monitorowanie sprzętu, wykrywanie wilgoci i światła słonecznego, większy komfort dla kierowców i pasażerów i wielu innych korzyści.

Urodzaj korzyści

Miliardy istnień ludzkich zależy od rolników i produkowanej przez nich żywności, więc stawka jest wysoka, a dzisiejszy przemysł nie pozostawia miejsca na błędy.

Globalne zapotrzebowanie na żywność rośnie wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie i kurczeniem się dostępnych gruntów ornych w wyniku zmian klimatu. Oznacza to, że rolnicy muszą zwiększać plony przy jednoczesnym wdrażaniu skalowalnych i zrównoważonych technik rolniczych.

Niektóre z najczęściej wykorzystywanych zastosowań technologii rolniczych (AgTech) w gospodarstwach:

  • Zdrowe gleby: mapowanie i monitorowanie pól w celu optymalizacji stosowania składników odżywczych, pestycydów lub nawadniania,
  • Zarządzanie żywym inwentarzem: śledzenie zachowania i stanu zdrowia zwierząt; zautomatyzowane systemy karmienia i dojenia,
  • Monitorowanie upraw: wspomagane wizją komputerową zbiory i odchwaszczanie, dzięki którym uprawy są w idealnym stanie do zbioru lub stosowanie pestycydów jedynie na szkodliwe chwasty za pomocą opryskiwaczy, a także wykorzystanie dronów i satelitów do zbierania danych lotniczych
  • Konserwacja sprzętu: monitorowanie stanu technicznego pojazdów i sprzętu, identyfikacja problemów i części wymagających wymiany w celu zapobiegania kosztownym awariom.

Wraz z rozwojem technologii i ewolucją w kierunku precyzji i zdolności adaptacyjnych, rolnicy będą czerpać korzyści, takie jak zwiększenie uzysku z ziemi lub inwentarza żywego, zmniejszenie zależności od siły roboczej i personelu, a także pozytywny wpływ na środowisko wynikające z mniejszych nakładów.

Przyszłość technologii rolniczych

Nowoczesne rolnictwo ma za zadanie wytwarzać więcej żywności przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko i radzeniu sobie z niedoborem siły roboczej. Zaawansowane rozwiązania technologiczne mogą pomóc rolnikom w automatyzacji krytycznych procesów, które są kluczowe dla osiągnięcia skalowalności potrzebnej do zaspokojenia rosnącego popytu.

Oczywiście wdrażanie nowych technologii może wiązać się z nowymi wyzwaniami. Tradycyjnie istnieje rozdźwięk między technologią a rolnictwem. Aby umożliwić masowe przyjęcie rolnictwa precyzyjnego, dostawcy technologii muszą być przygotowani na łatwe i ekonomiczne skalowanie rozwiązań na całym świecie, a rozwiązania łączności muszą być stale ulepszane, aby umożliwić przetwarzanie i analizę w czasie rzeczywistym.

Dobra wiadomość jest taka, że w branży, w której marże są bardzo niskie, rolnicy mogą nie tylko kupować nowy, precyzyjny sprzęt, ale także modernizować istniejący, aby uzyskać bardziej opłacalne rozwiązanie. Technologie rolnicze mogą również pomóc w wyeliminowaniu lub obniżeniu kosztów w wielu obszarach, np. przez zakup mniejszej ilości chemikaliów i zapobieganie marnotrawstwu, zatrudnienie mniej licznej siły roboczej i skrócenie przestojów sprzętu.

Ponieważ technologie i automatykę w rolnictwie stosuje się w coraz szerzej, firmy takie jak DigiKey sprawiają, że rozwiązania stają się bardziej dostępne dla inżynierów, którzy budują nową generację technologii.

Z pokolenia na pokolenie technologia będzie nadal szybko ewoluować i dostosowywać się do obecnych i przyszłych potrzeb, zwiększając popularność rolnictwa precyzyjnego. Koncentrując się na rolnictwie i automatyzacji na poziomie roślin, możemy uczynić ten sektor nie tylko lepszym, ale też bardziej innowacyjnym.

O autorze