ADuCino360: płytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerów ADuCM360 (Cortex-M3 z Analog Devices)

Rdzeń Cortex-M3 znalazł zastosowanie w nowych mikrokontrolerach firmy Analog Devices: ADuCM36x. W artykule przedstawiamy opracowany w naszym laboratorium prosty, zgodny z formatem mechanicznym Arduino, zestaw wyposażony w mikrokontroler ADuCM360, a także opis niezbędnych narzędzi programistycznych, sposoby programowania pamięci Flash i przykładowy projekt wzorcowy.