[NAGRODZENI] Czy znasz mikrokontrolery z Cortex-M3 z oferty Analog Devices?

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie wzięło udział aż 196 osób! Zaledwie 11 zarejestrowanych zgłoszeń zawierało błędy, co dowodzi, że biorący udział w konkursie są świetnie zorientowani w aktualnych trendach rynkowych.

Przedstawiciele redakcji wylosowali sposród 185 prawidłowych odpowiedzi 20 nagrodzonych, których listę przedstawiamy poniżej. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych!

Zestawy ADuCino360 otrzymują:

 • Przemysław Skowron
 • Mirosław Szymczyk
 • Aleksander Borysiuk
 • Krzysztof Gacek
 • Piotr Bogdan
 • Krzysztof Rossak
 • Andrzej Gugała
 • Mikołaj Szurlej
 • Jakub Bogucki
 • Piotr Janiak

Książki „Wzmacniacze operacyjne i pomiarowe. Poradnik projektanta” otrzymują:

 • Mateusz Belak
 • Wojciech Maziarz
 • Adrian Kułak
 • Ireneusz Spychalski
 • Wojtek Stoduly

Książki „Przetworniki A/C i C/A. Teoria i praktyka” otrzymują:

 • Andrzej Skarbiński
 • Mariusz Pośliński
 • Jakub Rakus
 • Robert Odrowaz
 • Mateusz Pożoga

*****************

audcino360

Zapraszamy do udziału w naszym kolejnym konkursie, który zorganizowaliśmy wspólnie z firmą Analog Devices. Jego tematem są „corteksowe” mikrokontrolery z oferty tej firmy oraz popularny zestaw startowy (opracowany i produkowany w Polsce!) – ADuCino360. Możliwości zastosowanego w zestawie mikrokontrolera prezentowaliśmy w kilku przykładowych aplikacjach, do których udostępniliśmy także kody źródłowe oprogramowania demonstracyjnego. Lista przykładowych projektów jest dostępna pod adresem, na filmie poniżej przedstawiono działanie zestawu w jednej z przykładowych aplikacji – cyfrowego miernika refleksu.

Dla uczestników konkursu przewidzieliśmy łącznie 20 nagród, w tym 10 zestawów ADuCino360 oraz 10 książek wydanych przez Wydawnictwo BTC (szczegóły poniżej). Obydowie książki są autorstwa pracowników firmy Analog Devices, dotyczą ważnych w praktyce zagadnień związanych z elektroniką analogową i przetwarzaniem sygnałów.

Zapraszamy do udziału w konkursie i przypominamy, że mogą wziąć w nim udział wszyscy zarejestrowani i zalogowani użytkownicy portalu.

ADUCM360_nagrody

 

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
2. Patronem medialnym konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
3. Konkurs trwa do 5.11.2014.
4. Nagrodami w konkursie jest 10 zestawów ADuCino360 z mikrokontrolerami ADuCM360 firmy Analog Devices oraz po 5 książek „Wzmacniacze operacyjne i pomiarowe. Poradnik projektanta” lub „Przetworniki A/C i C/A. Teoria i praktyka„. Łącznie nagrodzonych zostanie 20 osób.
5. Zgłoszenia konkursowe są rejestrowane w bazie danych prowadzonej przez redakcję portalu MIKROKONTROLER.pl.
6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do jednej nagrody, zgłoszenia dublowane nie będą brane pod uwagę.
7. Nagrody otrzymają uczestnicy konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe i zostaną wylosowani przez jury konkursowe (jeżeli liczba zgłoszeń z prawidłowymi odpowiedziami będzie większa od liczby nagród).
8. Za poprawność podanych danych odpowiada uczestnik konkursu. Organizator nie gwarantuje uwzględnienia zgłaszanych zmian/uzupełnień danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.
9. Odpowiedzi na pytania kwalifikują redaktorzy portalu MIKROKONTROLER.pl.
10. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie e-mailem wysłanym z portalu MIKROKONTROLER.pl.
11. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej do 12 listopada 2014. Za wysyłkę nagród odpowiada redakcja portalu MIKROKONTROLER.pl, ewentualne reklamacje należy zgłaszać pod adresem redakcyjnej poczty elektronicznej.
12. Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik potwierdza przeczytanie regulaminu, zgadza się na podporządkowanie jego postanowieniom i wyraża zgodę na jego treść.
13. Informacje podane przez uczestników konkursu w formularzu zgłoszeniowym mogą być udostępnione przez portal MIKROKONTROLER.pl firmie Analog Devices.
14. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do redakcji portalu MIKROKONTROLER.pl.
15. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U.nr 14 poz 176 z 2000 r.), przed wydaniem nagród organizator obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody.

Poniżej znajduje się formularz zgłoszenia konkursowego oraz pytania konkursowe. Prosimy o jego uważne wypełnienie!

 Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie: zaloguj się!

 

O autorze