Migracje pomiędzy miniaturowymi mikrokontrolerami z rodziny HCS08, część 1

Współczesne projekty wymagają dużej elastyczności, dając w zamian lepszą funkcjonalność i wydajność, redukcję zapotrzebowania na energię oraz dużo większą złożoność. Nierzadko tuż po ukończeniu jednej wersji produktu pojawiają się pomysły na ulepszenia, które trzeba będzie zaimplementować w następnej. W wielu przypadkach wybrany początkowo mikrokontroler nie daje sobie rady z wymaganiami, które stawiają nowe pomysły i trzeba wybierać miedzy pożądaną funkcjonalnością a kosztami wymiany sprzętu.