Migracje pomiędzy miniaturowymi mikrokontrolerami z rodziny HCS08, część 3

 

Poprzednia część artykułu jest dostępna tu.

Kompatybilność wyprowadzeń (pin-to-pin compatibility)

Wszystkie opisywane układy są kompatybilne jeśli chodzi o układ pinów i można zamienić układ na inny bez żadnych problemów natury elektrycznej, o ile skonfiguruje się odpowiednio wejścia/wyjścia. W tabeli 4 zestawiono konfiguracje wyprowadzeń oraz ich priorytety dla 8-pinowych obudów układów MC9S08QG8, MC9S08QD4 i MC9RS08KA2.

 

Tab. 4. Układ wyprowadzeń dla układów w obudowach 8-pinowych

Pin MC9S08QG8 MC9S08QD4
8 DFN, 8 NB SOIC, 8 PDIP 8 PDIP, 8 NB SOIC
Priorytet -> Naj-niższy       Naj-wyższy Naj-niższy     Naj-wyższy
1 PTA5 IRQ TCLK RESET   PTA5

TPM2

CH1

IRQ RESET
2 PTA4 ACMPO BKGD MS   PTA4

TMP2

CH0

BKGD MS
3 VDD         VDD      
4 VSS         VSS      
5 PTA3 KBIP3 SCL ADP3   PTA3 KBIP3 TCLK2 ADP3
6 PTA2 KBIP2 SDA ADP2   PTA2 KBIP2 TCLK1 ADP2
7 PTA1 KBIP1 ADP1 ACMP –   PTA1 KBIP1 TPM1CH1 ADP1
8 PTA0 KBIP0

TMP

CH0

ADP0 ACMP + PTA0 KBIP0 TPM1CH0 ADP0

 

Pin MC9RS08KA2
8 PDIP, 8 NB SOIC
Priorytet -> Najniższy       Najwyższy
1 PTA2 KBIP2 TCLK RESET VPP
2 PTA3 ACMPO BKGD MS  
3   VDD      
4   VSS      
5 PTA5 KBIP5      
6 PTA4 KBIP4      
7 PTA1 KBIP1 ACMP –    
8 PTA0 KBIP0 ACMP +    

 

Napięcie zasilania (VDD), masa (VSS), reset oraz linia Background, służąca do programowania i debugowania (BKGD) są na tych samych wyprowadzeniach we wszystkich układach, podobnie jak te peryferia, które są obsługiwane przez wszystkie układy (np. moduł przerwań z klawiatury KBI). Komparator analogowy może być multipleksowany z przetwornikiem A/C. Wyprowadzenia współdzielą po kilka peryferiów, pozwalając na migrację na inny mikrokontroler i wykorzystanie jego modułów, by zwiększyć funkcjonalność. Jeśli, na przykład, układ steruje silnikiem przy pomocy wyjścia ogólnego zastosowania, można przesiąść się na inny układ, obsługujący PWM i używać peryferiów mikrokontrolera bez konieczności wymiany sprzętu. Piny wszystkich mikrokontrolerów mają ten sam limit prądowy – 25mA.

Pin 1

Pin 1 obsługuje sygnał resetu oraz timera (z MTIM lub TPM) we wszystkich omawianych układach. Mikrokontrolery MC9S08QG8 oraz MC9S08QD4 mają też do tego wyprowadzenia przypisaną funkcję IRQ. Mikrokontroler MC9RS08KA2 ma na tym wyprowadzeniu dodatkową linię KBI, której można używać do emulacji żądania przerwania w programie. MC9RS08KA2 ma też na tym pinie VPP. Jest to sygnał o najwyższym priorytecie, ale jest wykorzystywany tylko w czasie programowania pamięci Flash. Jako, że napięcie wymagane do programowania to 12V, jest mało prawdopodobne, żeby mogło wystąpić w końcowym układzie i jest używane tylko w procesie produkcji i programowania.

Pin 2

Pin 2 obsługuje funkcje BKGD/MS, wspólną dla wszystkich układów. MC9S08QG8 i MC9RS08KA2, które mają komparator analogowy, używają tego wyprowadzenia także jako wyjścia ACMP. MC9S08QD4, który nie jest wyposażony w komparator, wykorzystuje ten pin dla drugiego modułu TPM.

Piny 3 i 4 – zasilanie

Wszystkie mikrokontrolery w 8-pinowych obudowach używają wyprowadzeń 3 i 4 do podłączenia, odpowiednio, napięcia zasilania (VDD) oraz masy (VSS). Omawiane układy mają różne zakresy dopuszczalnych napięć zasilania, ale właściwy wybór mikrokontrolera wyeliminuje wszelkie problemy.

Piny 5 i 6

Z tymi wyprowadzeniami związane są: funkcja obsługi przerwań z klawiatury (KBI) oraz jeden kanał przetwornika A/C. Mikrokontroler MC9S08QG8 ma na tych pinach zegar SCI i linię danych. MC9S08QD4 używa tych pinów dla kanałów MTIM.

Pin 7

Pin 7 we wszystkich omawianych układach służy do podłączania sygnałów KBI. Odpowiada on też za jedną z funkcji analogowych – w zależności od mikrokontrolera – albo ACMP, albo przetwornika A/C. Mikrokontroler MC9S08QD4 ma z tym wyprowadzeniem związany także jeden z dodatkowych kanałów TPM.

Pin 8

Pin 8 także ma przypisaną funkcjonalność KBI oraz jednego z peryferiów analogowych. W mikrokontrolerach MC9S08QG8 oraz MC9S08QD4 jest na nim dostępny jeden kanał TPM.

O autorze