Analog Devices iCoupler – niesamowita technologia izolowania sygnałów cyfrowych

Bardzo ważnym aspektem pomiarów wykonywanych przyrządami elektronicznymi jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Zagrożenia są związane przede wszystkim z napięciami uznawanymi za niebezpieczne, z którymi człowiek mógłby mieć kontakt, choćby tylko hipotetycznie. Pewne grupy urządzeń nie mogłyby istnieć, gdyby nie stosowano w nich odpowiedniej izolacji dla sygnałów wejściowych i wyjściowych.

Analog Devices AD7400: przetwornik A/C ΣΔ z separacją galwaniczną iCoupler

Firma Analog Devices jest jednym z czołowych producentów uniwersalnych półprzewodnikowych separatorów galwanicznych oraz wielu typów wyspecjalizowanych układów wyposażonych w separatory galwaniczne w torach sygnałowych, wykonane w autorskiej technologii iCoupler. Jednym z wyspecjalizowanych układów tego typu jest prezentowany w artykule scalony, 16-bitowy przetwornik A/C AD7400.