Zastosowanie zabezpieczenia kodu przed odczytem w mikrokontrolerach LPC1100 oraz LPC1300

Zabezpieczenie kodu przed odczytem (Code Read Protection) jest mechanizmem, który pozwala użytkownikom włączyć różne poziomy bezpieczeństwa w systemie, aby chronić zarówno oprogramowanie, jak i sprzęt. Mikrokontrolery LPC1100/LPC1300 mają trzy różne aktywne poziomy zabezpieczenia: CRP1, CRP2 i CRP3.