Obliczenie FFT na mikrokontrolerze STM32 (3) – Pomiar trzech przebiegów za pomocą niezależnych przetworników analogowo-cyfrowych z wykorzystaniem DMA i trybu Combined regular simultaneous + alternate trigger mode w celu dokładnego pomiaru przesunięcia fazowego na procesorze STM32F103

Przedstawiamy trzeci artykuł Mateusza Pluty z serii „Obliczenie FFT na mikrokontrolerze STM32” Tym razem Mateusz przedstawia pomiar trzech przebiegów za pomocą niezależnych przetworników analogowo-cyfrowych z wykorzystaniem DMA i trybu Combined regular simultaneous + alternate trigger mode w celu dokładnego pomiaru przesunięcia fazowego na procesorze STM32F103