SMU Keithley 2461

Podczas badania urządzeń, podzespołów i elementów elektronicznych często zachodzi konieczność stosowania sygnałów testowych o dużej mocy i złożonym kształcie. Nie mniej ważny jest jednoczesny bardzo dokładny pomiar takich wielkości elektrycznych jak napięcie, prąd, moc oraz […]

Wiarygodne znakowanie czasem w aplikacjach przemysłowych

Powszechność dostępu do bibliotek takich jak OpenSSL oraz łatwość generacji kluczy prywatny/publiczny z użyciem przeglądarek internetowych zapewnia nowe możliwości wykorzystania infrastruktury klucza publicznego PKI w przemyśle jakie daje cyfrowe podpisywanie danych i autentykacja ich nadawcy. […]

[PROJEKT] KAmodRPI 10b ADC/DAC – ekspander z przetwornikiem ADC dla komputerów Raspberry Pi – Przykład w C++

Moduł KAmodRPI 10b ADC/DAC to ekspander rozszerzający możliwości komputera Raspberry PI o przetwarzanie sygnałów cyfrowych na postać analogową oraz dyskretyzację sygnału analogowego. Ekspander został oparty na dwóch niezależnych przetwornikach A/C i C/A. W module zastosowano […]