PanuWorld Nokia Cable

Projekt powstał na bazie popularnego rozwiązania PanuWorld Nokia Cable, czyli dwustandardowego interfejsu zgodnego z protokołami Mbus oraz Fbus. Wejścia i wyjścia interfejsu (od strony telefonu) są przystosowane do współpracy ze wszystkimi telefonami, także tymi, których interfejsy są przystosowane do sygnałów w standardzie napięciowym 3,3 V.

Rys. 1. Schemat elektryczny interfejsu

Rys. 1. Schemat elektryczny interfejsu

Schemat elektryczny interfejsu pokazano na rys. 1. Nie wymaga on specjalnego komentarza, jest to bowiem minimalnie rozbudowana typowa aplikacja układu MAX232. Zasilanie dla tego układu jest dostarczane z interfejsu RS232 komputera PC, dioda Zenera D1 spełnia rolę stabilizatora-ogranicznika napięcia, zapobiegającego przekroczeniu wartości napięcia zasilającego powyżej 4,7V.

 

Rys. 2. Schemat montażowy płytki interfejsu

Rys. 2. Schemat montażowy płytki interfejsu

Interfejs zmontowano na niewielkiej płytce drukowanej, której schemat montażowy pokazano na rys. 2. Montaż jest prosty w przeprowadzeniu, z przyczyn praktycznych (ew. serwisowanie) warto zastosować pod układ US1 podstawkę. Sam interfejs – co oczywiste  – nie poradzi sobie z modyfikowaniem nastaw telefonu, do tego celu jest niezbędne specjalistyczne oprogramowanie.

Rys. 3. Mozaika ścieżek płytki drukowanej (od strony elementów)

Rys. 3. Mozaika ścieżek płytki drukowanej (od strony elementów)

Rys. 4. Mozaika ścieżek płytki drukowanej (od strony lutowania)

Rys. 4. Mozaika ścieżek płytki drukowanej (od strony lutowania)

Wykaz elementów

Rezystory
R1    1k?
R2    33k?
R3    47?
Kondensatory
C1, C2, C3, C4 1µF/25V
C5    2,2µF/25V
Półprzewodniki
US1    MAX232
D1    4V7
D2, D7 BAT85
D3    3V0
D4, D6 1N4148
D5    2V7
T1    BC548B
Inne
J1    DB9F (wtyczka z przewodem)
JP1    goldpin 4×1

Do pobrania

O autorze