Dejan Nokia Flasher

Przedstawiamy opis łatwego w wykonaniu interfejsu opracowanego przez Dejana Kaljevica, który służy do modyfikacji zawartości pamięci telefonów komórkowych Nokia. Jednym z jego podstawowych zastosowań jest usuwanie SIM-lock’ów, które utrudniają życie użytkownikom telefonów dostępnych na rynku wtórnym.


Potrzeba jest matką wynalazków. Zapewne „potrzeba” zachęciła Dejana Kaljevica do podjęcia próby zastąpienia drogiego i trudnodostępnego sprzętu serwisowego łatwym w wykonaniu interfejsem, za pomocą którego można dokonać modyfikacji zawartości pamięci telefonów firmy Nokia.

Rys. 1. Schemat elektryczny 
interfejsu

Rys. 1. Schemat elektryczny interfejsu

Schemat elektryczny interfejsu pokazano na rys. 1. Jest to kopia „klasycznego” interfejsu Dejana, w którym układ scalony pełniący rolę separatora sygnałów portu LPT komputera od interfejsu telefonu jest zasilany wprost z linii portu drukarkowego (połączone ze sobą równolegle z separacją diodową styki 3 i 5 złącza J1).

Rys. 2. Schemat montażowy płytki 
interfejsu

Rys. 2. Schemat montażowy płytki interfejsu

Modelowy egzemplarz interfejsu zmontowano na jednostronnej płytce drukowanej, której schemat montażowy pokazano na rys. 2. Ponieważ zasilanie interfejsu jest dostarczane z linii portu, należy skrócić do niezbędnego minimum długość przewodu łączącego gniazdo J1 interfejsu ze złączem komputera.

Rys. 3. Mozaika ścieżek płytki 
drukowanej

Rys. 3. Mozaika ścieżek płytki drukowanej

Prostota budowy interfejsu sugeruje, że większość pracy związanej z modyfikacją oprogramowania telefonu wykonuje program sterujący pracą interfejsu. Tak jest w rzeczywistości – interfejs prezentowany w artykule jest obsługiwany przez specjalne oprogramowanie, które jest dostępne w Internecie. Oryginalny program opracowany  przez autora pomysłu pracuje z DOS lub w DOS-owej sesji Windows, dostępne są także programy z klasycznym interfejsem Windows jak np. DarkShell.

Za pomocą interfejsu prezentowanego w artykule można modyfikować oprogramowanie telefonów:

 • Nokia 5110 v. 5.28, v. 5.29, v. 5.30,
 • Nokia 5130 5.71,
 • Nokia 3210 v. 5.31, v. 5.36, v. 6.0,
 • Nokia 3310 v. 3.24, v. 4.02, v. 4.06, v. 4.18, v. 4.19, v. 4.23, v. 4.24, 4.35,
 • Nokia 6150 v. 5.22, v. 5.23,
 • Nokia 6210 v. 3.01, v. 3.04, v. 3.74, v. 4.08, v. 4.27, v. 4.36, v. 5.01, v. 5.02,
 • Nokia 7110 v. 4.88, v. 4.94, v. 5.00, v. 5.01,
 • Nokia 8210 v. 5.08, v. 5.11, v. 5.16, v. 5.20, v. 5.21, v. 5.25, v. 5.26,
 • Nokia 8250 v. 3.08, v. 3.12,
 • Nokia 8290 v. 5.06,
 • Nokia 8850 v. 5.11, v. 5.16, v. 5.20, v. 5.21, v. 5.25, v. 5.26.

Wersję oprogramowania telefonu można odczytać na jego wyświetlaczu po podaniu z klawiatury kodu *#0000# (telefon z zainstalowaną kartą SIM!).

Wykaz elementów

Rezystory
R1 100?
R2 4,7k?
Kondensatory
C1 100nF
Półprzewodniki
U1 SN74HC14
D1, D2 BAT85
Inne
J1 DB25M
JP1 kabel ze złączem
do programowanego telefonu

O autorze