ST1S10: koniec stabilizatorów liniowych

Monolityczne stabilizatory impulsowe są stosowane w zasilaczach od wielu lat, przy czym dopiero w ostatnich latach producenci półprzewodników wprowadzili do sprzedaży układy wygodne w stosowaniu: przystosowane do pracy w szerokim zakresie napięć zasilających bez konieczności modyfikacji indukcyjności dławika, charakteryzujące się dużą wydajnością prądową, prostą aplikacją i niewielkimi wymiarami. Schemat elektryczny stabilizatora wykonanego na nowoczesnym układzie ST1S10 firmy STMicroelectronics pokazano na rys. 1. Pomimo prostoty układowej zasilacz charakteryzuje się dobrymi, bardzo konkurencyjnymi w stosunku do rozwiązań alternatywnych, parametrami: egzemplarz modelowy sprawdzono w konfiguracji o napięciu wyjściowym 3,4 V i prądzie obciążenia 2,2 A, przy napięciu wejściowym 12 V.

 

 

Rys. 1. Schemat elektryczny 
stabilizatora przy napięciu wyjściowym 3,4 V, prądzie obciążenia 2,2 A i napięciu wejściowym 12 V

Rys. 1. Schemat elektryczny stabilizatora przy napięciu wyjściowym 3,4 V, prądzie obciążenia 2,2 A i napięciu wejściowym 12 V

 

 

 

Rys. 2. Składowa zmienną 
napięcia wyjściowego przy napięciu wyjściowym 3,4 V, prądzie obciążenia 2,2 A i napięciu wejściowym 12

Rys. 2. Składowa zmienną napięcia wyjściowego przy napięciu wyjściowym 3,4 V, prądzie obciążenia 2,2 A i napięciu wejściowym 12

 

 

Na rys. 2 pokazano składową zmienną napięcia wyjściowego w tych warunkach pracy.
Wartość napięcia wyjściowego może być regulowana w szerokim zakresie za pomocą rezystorów R1 i R2 według wzoru:
Vo=0,8*(1+R1/R2)przy czym napięcie wyjściowe jest mniejsze od wejściowego (konwerter step-down).
Maksymalna wartość napięcia wejściowego nie może być większa niż 16 V, maksymalne natężenie prądu obciążenia może wynosić (zgodnie z danymi producenta) do 3 A.
Zasilacz zmontowano na dwustronnej płytce drukowanej, której schemat montażowy pokazano na rys. 3. Układ ścieżek od strony elementów pokazano na rys. 4, a układ ścieżek od strony lutowania na rys. 5.

 

 

Rys. 3. Schemat montażowy od 
strony elementów

Rys. 3. Schemat montażowy od strony elementów

 

 

 

Rys. 4. Widok ścieżek od strony 
elementów

Rys. 4. Widok ścieżek od strony elementów

 

 

 

Rys. 5. Widok ścieżek od strony 
lutowania

Rys. 5. Widok ścieżek od strony lutowania

 

 

Wykaz elementów

Rezystory
R1 62k?/0805
R2 20k?/0805
Kondensatory
C2, C3 100nF/0805
C1, C4, C5 10µF/SMDA
Półprzewodniki
U1 ST1S10/SO8PWR
Inne
L1 3,3µH/DL22
JP1, JP2 ARK2

Do pobrania

O autorze