Interfejs Ethernet MAC+PHY 10/100

Zastosowany w urządzeniu (schemat pokazano na rys. 1) układ DM9000 firmy Davicom jest kompletnym mostkiem ethernetowym, integrującym w strukturze dwa niezbędne fragmenty interfejsu sieciowego: MAC ( Media Access Controller ) oraz PHY (interfejs warstwy fizycznej). Wyposażono w interfejs równoległy, umożliwiający obsługę układu „na piechotę” oraz (alternatywnie) interfejs MII, powszechnie stosowany w nowoczesnych systemach mikroprocesorowych. W module kontroler pracuje w trybie z magistralą 16-bitową, co zapewnia jego kompatybilność z podobnymi modułami interfejsowymi dostępnymi na rynku, zapewniając użytkownikom większe możliwości niż rozwiązania klasyczne.
Moduł zmontowano na dwustronnej płytce drukowanej, której schemat pokazano na rys. 2. Wyposażono go w nieulotną pamięć konfiguracji, własny stabilizator napięcia zasilającego, pozwalający na stosowanie modułu w systemach zasilanych napięciem 5V. Integralną częścią modułu jest transformator separujący zintegrowany z gniazdem RJ45, przystosowany do pracy w sieciach 10 Mb/s oraz 100 Mb/s. Magistrala danych jest multipleksowana z magistralą adresową, co ułatwia stosowanie układu DM9000 w systemach z mikrokontrolerami pochodnymi 8051, ale moduł z powodzeniem przetestowano z systemach z mikrokontrolerem STR912 oraz ATmega128 (z aplikacją Ethernut).
Niezbędne sygnały I/O wyprowadzono na złącza szpilkowe JP1 i JP3, spełniające także rolę podpory mechanicznej (montażowej) całego modułu.

 

 

Rys. 1. Schemat elektryczny interfejsu MAC+PHY

 

 

Wykaz elementów

Rezystory
R1, R2 4,7k?/0805
R3 6,8k?/0805
R4, R5, R6, R7 49,9/0805
R8, R9 680/0805
Kondensatory

C1, C4, C7, C9, C10, C11, C12, C13,

C14, C16, C17, C19, C18, C20, C21

100nF/0805
C2, C3, C8, C15 10uF/SMDA
C5, C6 22pF/0805
Półprzewodniki
A1 DM9000E/TQFP100
U1 SPX1117-33/TO252
U2 M93C66BN1/SO-8
Inne 
X1 25MHz
L1 100uH/0805
JP1, JP2 goldpin 16×1
Con1 J1012F21C
JP2, JP4 goldpin 3×1

 

 

Do pobrania

O autorze