LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Zestaw testowy audio

Każdy elektronik próbował przynajmniej raz w życiu samodzielnie wykonać i uruchomić jakiś wzmacniacz audio. Najczęściej samo wykonanie takiego urządzenia nie stanowi dużej trudności, prawdziwe kłopoty zaczynają się w chwili rozpoczęcia procedury uruchomienia i testowania – urządzenie profesjonalnego laboratorium jest bardzo kosztowne, a samodzielne wykonanie prostego, podręcznego zestawu serwisowego z reguły odkładamy „na później”.
Tak więc opracowaliśmy prosty układ, który rozwiązuje prawie wszystkie problemy związane z podstawowym testowaniem układów audio.

Podstawowe parametry testera:

  • częstotliwości sygnałów generowanych przez wbudowane generatory: 100Hz i 1kHz,
  • zakres napięć wyjściowych: 0..9,5 V (dla Uzas=10 V),
  • moc wyjściowa wzmacniacza mocy: max. 1 W,
  • zalecane napięcie zasilania: 9..12 V,
  • pobór prądu, max: 350 mA.

Schemat blokowy testera przedstawiono na rys. 1. Jak widać jego struktura jest bardzo przejrzysta. Składa się on z następujących bloków:

  • generatorów sygnałów audio, o dwóch różnych częstotliwościach. Generują one sygnały prostokątne o amplitudzie bliskiej zastosowanemu w układzie napięciu zasilania,
  • regulatorów poziomu sygnału wyjściowego z generatora oraz dodatkowych tłumików, obniżających poziom napięcia na wyjściach audio,
  • wzmacniacza m.cz. o mocy ok. 700 mW, który steruje wbudowany w urządzenie głośnik.

Schemat elektryczny układu znajduje się na rys. 2. Układ US1 skonfigurowano jako podwójny generator impulsów prostokątnych o częstotliwościach zadanych wartościami elementów R7, C1 (dla US1A) oraz R8, C2 (dla US1B). Częstotliwości generacji można określić ze wzoru:
fwy=2*0.694*R*C,
gdzie za R i C należy podstawić wartości rezystancji i pojemności podanych elementów.
Sygnały z wyjść generatorów podawane są na wejście przełączanego tłumika, który tworzą elementy R9, R11, P3 oraz R10, R12, P2. Współczynnik podziału można skokowo zmienić dzięki zastosowaniu przełącznika SW1. Płynną regulację poziomu sygnału wyjściowego zapewniają potencjometry P2 i P3.
Ponieważ wzmacniacze układu US1 są zasilane napięciem niesymetrycznym, sygnał przez nie generowany ma składową stałą. Wymagane więc było zastosowanie kondensatorów separujących – oznaczono je C3..6.
Wzmacniacz US2 pracuje w swoim podstawowym układzie aplikacyjnym. Potencjometr P4 włączony jest w obwód sprzężenia zwrotnego i umożliwia regulowanie wzmocnienia napięciowego układu US2. Poziom sygnału na wejściu wzmacniacza można ustalić za pomocą potencjometru P1. Kondensator C14 separuje składową stałą sygnału podawanego na wejście.
Tester ma wbudowany bardzo prosty zasilacz, składający się z mostka prostowniczego w układzie Graetz’a oraz filtra tętnień C9. Dzięki zastosowaniu tego zasilacza układ można zasilać zarówno napięciem stałym, jak i zmiennym.
Dioda LED D1 sygnalizuje świeceniem działanie układu.
Schemat montażowy płytki drukowanej przedstawiono na rys. 3.
Montaż układu jest prosty, nieco więcej czasu będzie wymagało podłączenie do układu wszystkich elementów zewnętrznych.

Rys. 1. Schemat blokowy testera

Rys. 1. Schemat blokowy testera

Rys. 2. Schemat elektryczny układu

Rys. 2. Schemat elektryczny układu