LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

MQX-RTOS – bezpłatny OS dla mikrokontrolerów firmy Freescale

 

 

MQX jest 
przeznaczony m.in. dla mikrokontrolerów z rdzeniem ColdFire

MQX jest przeznaczony m.in. dla mikrokontrolerów z rdzeniem ColdFire

 

Aby wyjść naprzeciw rosnącym wymaganiom współczesnych aplikacji firma Freescale Semiconductors opracowała MQX – system czasu rzeczywistego ze zintegrowanym stosem TCP/IP oraz USB dla mikrokontrolerów z rodziny ColdFire. Połączenie możliwości systemu MQX z szeroką ofertą dobrze wyposażonych mikrokontrolerów z rodziny ColdFire tworzy wydajną i stabilną platformę dla szerokiego wachlarza aplikacji. Freescale nieustannie rozszerza listę mikrokontrolerów ColdFire obsługiwanych przez MQX, obecnie są dostępne porty dla następujących podrodzin: MCF51CN, MCF5225X, MCF5223X, MCF5222X, MCF5227X oraz MCF5445X.

 

 

Dostępny jest nie tylko kod źródłowy systemu MQX-RTOS, ale także źródła stosów protokołów komunikacyjnych i zintegrowanych bibliotek, co umożliwia programiście pełną kontrolę nad tworzoną aplikacją oraz możliwość samodzielnego dokonywania koniecznych modyfikacji. Alternatywne pakiety oprogramowania o podobnych możliwościach kosztują nawet do kilkudziesięciu tysięcy dolarów.

MQX – stabilny, skalowalny, szybki system operacyjny

Historia systemu MQX-RTOS jest dość długa, jego pierwsze aplikacje pojawiły się na rynku w drugiej połowie lat ’90 ubiegłego wieku. Od tego czasu platforma sprawdziła się w dużej liczbie aplikacji i w wielu segmentach rynku na całym świecie.
MQX-RTOS wyposażono w łatwy w poznaniu interfejs programistyczny (API), który w połączeniu z modularną budową systemu umożliwia bezproblemowe wykorzystanie jego możliwości i dostosowanie jego konfiguracji do potrzeb aplikacji i możliwości wybranego mikrokontrolera. MQX-RTOS jest standardowo wyposażony w funkcje WebServera, obsługę Telnetu, FTP, SMTP, procedury kryptograficzne i inne. Atutem MQX-RTOS jest możliwość selektywnego dołączania modułów niezbędnych w tworzonej aplikacji, bez obciążania pamięci i rdzenia mikrokontrolera zadaniami niezwiązanymi bezpośrednio z realizowanymi zadaniami. Dzięki temu wygoda programisty nie wiąże się z niekontrolowanym rozrostem kodu wynikowego projektu.

MQX firmy Freescale jest systemem czasu rzeczywistego opartym o system priorytetów z optymalizacją przełączania kontekstów zadań, zapewniającym krótki i deterministyczny czas obsługi przerwań. Dzięki zaimplementowanej w nim konfigurowalności, MQX-RTOS (rys. 1) umożliwia oszczędne gospodarowanie zasobami pamięciowymi, w skrajnym przypadku może zajmować tylko 6 kB pamięci Flash, w czym mieszczą się: kernel, systemy obsługi przerwań i semaforów, kolejki oraz menadżer pamięci.

 

 

Rys. 1. Budowa systemu
czasu rzeczywistego MQX-RTOS

Rys. 1. Budowa systemu czasu rzeczywistego MQX-RTOS