CMX998 – scalony układ linearyzacji nadajników radiowych firmy CML Microcircuits

Istotnymi parametrami produkowanych obecnie nadajników radiowych jest pobór mocy oraz poziom niepożądanych składowych w sygnale wyjściowym. Poprawie tych parametrów służy układ linearyzujący CMX998 firmy CML Microcircuits, wewnątrz którego zaimplementowano kartezjańską pętlę sprzężenia zwrotnego linearyzującą nadajnik. Porównuje ona zdemodulowany sygnał z oryginałem i wnosi poprawki poprzez generację sygnału błędu. Omawiany układ charakteryzuje się szerokim pasmem pracy – od 30 MHz do 1GHz. Idealnie nadaje się do systemów radiowych definiowanych programowo SDR, znacznie zwiększając efektywność i liniowość nadajników. Obsługuje wiele formatów i standardów modulacji liniowej, włącznie z operacją TDMA np.: TETRA, APCO P25 czy TETRA 2. Sterowanie układem jest możliwe za pomocą interfejsu C-Bus, który jest kompatybilny z SPI. CMX998 może być zasilany napięciem od 3 do 3,6 V i został zamknięty w niewielkiej obudowie VQFN o 64 wyprowadzeniach. Aby skrócić czas projektowania nowego urządzenia, producent udostępnia zestaw ewaluacyjny EV9980 z omawianym układem.

 

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

 

Fot. 1.

O autorze