Nowa wersja oprogramowania rozwojowego dla Vinculum-II

Firma Future Technology Devices International (FTDI) stale rozwija i ulepsza narzędzia rozwojowe dla swojego najnowszego kontrolera USB Vinculum-II (VNC2) – uniwersalnego układu umożliwiającego łatwą budowę interfejsu host lub slave USB 2.0. Zaletą VNC2 jest to, że realizuje wszystkie funkcje przetwarzania danych protokołu USB, odciążając główny procesor urządzenia, w którym został zastosowany.
VNC2 jest układem w pełni programowalnym, co pozwala na łatwą modyfikację istniejącego lub opracowanie własnego firmware’u. Pomaga w tym Vinculum-II Toolchain – bezpłatny pakiet oprogramowania rozwojowego udostępniany przez FTDI.
Główną częścią Vinculum-II Toolchain jest oparte na języku C, zintegrowane środowisko rozwojowe (IDE) złożone z kompilatora, linkera i narzędzi debuggujących. Pakiet zawiera również jądro systemu operacyjnego czasu rzeczywistego (RTOS) dla wewnętrznego procesora VNC2 i sterowniki wbudowanych interfejsów (SPI/PWM/GPIO/UART), a także biblioteki i przykładowe aplikacje, które mają ułatwić migrację na VNC2 i opracowywanie nowych aplikacji.
Ostatnio firma FTDI udostępniła nową wersję pakietu – Vinculum II Toolchain 1.2.2 , w której m.in. udoskonalono programowanie pamięci Flash, wprowadzono nowy panel statusu CPU, umożliwiono dostęp do pól składników struktur C z poziomu okna podglądu (Watch window) oraz modyfikację RAM za pośrednictwem okna pamięci. Dodano też nowe przykłady aplikacji.
Oprogramowanie Vinculum II Toolchain 1.2.2 można ściągnąć bezpłatnie, po zarejestrowaniu się na stronie.  

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

 

Fot. 1.

O autorze