Procesory radiowe firmy CML Microcircuits

Firma CML Microcircuits wprowadziła na rynek nowe scalone procesory radiowe: CMX7131 oraz CMX7141. Znajdują one zastosowanie w cyfrowych systemach radiowych, takich jak dPMR czy DCR oraz w systemach używających protokołu NXDN. Układy te mogą także pracować jako analogowy dwukierunkowy procesor radiowy. Ustawienie parametrów pracy odbywa się poprzez zapisanie w układzie niewielkiego pliku danych. Zapisu ustawień dokonuje mikrokontroler sterujący za pośrednictwem interfejsu C-BUS (kompatybilny z SPI). Istnieje także możliwość automatycznego zapisu ustawień z zewnętrznej pamięci Flash. W chwili obecnej producent udostępnia trzy gotowe pliki konfiguracyjne, umożliwiające pracę układów jako: analogowy dwukierunkowy procesor radiowy, modem wykorzystujący 4 – wartościową modulację  FSK lub modem wykorzystujący modulację C4FM. Opisane układy zostały wyposażone w bloki realizujące warstwę fizyczną oraz warstwę łącza danych dla cyfrowego radia. Dodatkowo w układach zaimplementowano cztery multipleksowane wejścia  ADC oraz cztery wyjścia DAC a także dwa dodatkowe wyjścia zegara systemowego. Układy są zasilane napięciem stałym o wartości od 3 do 3,6 V i są dostępne w dwóch niewielkich obudowach  VQFN lub LQFP o 64 (CMX7131) lub 48 wyprowadzeniach (CMX7141). 

 

Szczegóły techniczne można znaleźć na stronie producenta: www.cmlmicro.com

 

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

 

Fot. 1.

O autorze