ZL31ARM: graficzny LCD i wielopoziomowe menu

 

Procedurę obsługi graficznego LCD z Nokii 3310 wzbogaciłem o obsługę prostego menu typu:

MENU1 , MENU2 , MENU3 , MENU4, MENU5
MENU1.1, MENU2.1, MENU3.1
MENU1.2, MENU2.2, MENU3.2
MENU1.3

którego obsluga osbywa się za pomocą joysticka zamontowanego na płytce zestawu ZL31ARM w pięciu kierunkach: OK, LEWO, PRAWO, GORA (jako ESC).

Widok głównego okna przykładowego projektu:

 

Fot. 1. Widok głównego okna 
programu

Fot. 1. Widok głównego okna programu

 

Po naciśnięciu przycisku OK joysticka pojawia się ekran menu głównego:

 

Fot. 2. Widok pierwszego poziomu 
menu

Fot. 2. Widok pierwszego poziomu menu

 

Do pobrania

O autorze