ZL31ARM: obsługa LCD z Nokii 3310 i USART

 

Obsługa USART1 (jako terminal) + obsługa wewnętrznego czujnika temperatury mikrokontrolera zastosowanego w zestawie ZL31ARM. Po naciśnięciu joysticka (KEY_OK) przez USART jest wysyłana za pomocą kodów ASCII wartość napiecia z potencjometru i temperatura zmierzona wewnątrz mikrokontrolera. Parametry transmisji: 9600,1b, no-parity, no-flow-control. Do połączenia z komputerem konieczny jest konwerter poziomow RS232/LV-TTL(3,3V) np. na ukladzie MAX3232. Dodatkowo dołożyłem obsługę wyświetlacza LCD z Nokii 3310 (KAmodLCD1) dołączonego do portu SPI. Schemat połączeń pokazano na rysunku poniżej.

 

Rys. 1. Schemat połączeń pomiędzy ZL31ARM 
i modułami rozszerzeń

Rys. 1. Schemat połączeń pomiędzy ZL31ARM i modułami rozszerzeń

 

Wyjaśnienia wymaga sposób podłączenia zasilania dla wyświetlacza LCD. Otóż wg karty katalogowej sterownika PCD8544 wynika, że układ ten należy wyzerować w ciągu maksimum 30 ms od podania zasilania. W związku z tym za konieczne uznałem odpowiednie kontrolowanie obydwu linii: VDD i RESET. Natomiast pobór prądu przez wyświetlacz (bez podświetlania) jest na tyle mały, że można go zasilić bezpośrednio z portu procesora. Przy pisaniu procedur częściowo korzystałem z materiałów różnych autorów, które udało mi się znaleść w Internecie.

Widoki wyświetlacza LCD podczas pracy pokazano na zdjęciu z lewej strony, z prawej strony pokazano widok ekranu po po przechyleniu dźwigni joysticka pokładowego ZL31ARM w prawo.

 

Fot. 1. 
Widok ekranu LCD podczas pracy urządzenia

Fot. 1. Widok ekranu LCD podczas pracy urządzenia

 

 

Fot. 2. Widok ekranu LCD po przechyleniu 
pokładowego joysticka w prawo

Fot. 2. Widok ekranu LCD po przechyleniu pokładowego joysticka w prawo

 

Janusz Krzoska, www.krzoska.tk

Do pobrania

O autorze