STM32Discovery vs ZL31ARM

 

STM32 Value Line Discovery

Wygląd zestawu STM32 Value Line Discovery pokazano na fot. 1. Składa się on z dwóch mechanicznie nierozłącznych części:

  • interfejsu spełniającego rolę programatora-debuggera z USB, który współpracuje z programowanym mikrokontrolerem poprzez dwuprzewodowy interfejs SWD,
  • zestawu uruchomieniowego składającego się z mikrokontrolera STM32F100RBT6B (128 kB pamięci Flash i 8 kB SRAM), dwóch LED, jednego przycisku użytkownika (oraz przycisku służącego do zerowania mikrokontrolera) oraz złącz szpilkowych, na które wyprowadzono porty I/O mikrokontrolera.

 

 

Fot. 1. Wygląd zestawu STM32 Value Line 
Discovery

Fot. 1. Wygląd zestawu STM32 Value Line Discovery

 

 

 

Rys. 2. Schemat blokowy STM32 Value Line 
Discovery

Rys. 2. Schemat blokowy STM32 Value Line Discovery

 

 

Schemat blokowy STM32 Value Line Discovery pokazano na rys. 2. Mikrokontroler zastosowany w zestawie może być taktowany za pomocą jednego z dwóch rezonatorów kwarcowych, w jakie wyposażono zestaw. Jeden z nich ma częstotliwość rezonansową 32,768 kHz, drugi – 8 MHz, ale dzięki temu, że zamontowano go w podstawce, można go łatwo wymienić, dostosowując do własnych potrzeb. Zastosowanie w zestawie rezonatora 32,768 kHz sprzyja testowaniu przez programistów niskomocowych aplikacji mikrokontrolerów STM32, a pomiar jego wartości umożliwia zworka z jumperem włączona w szereg z liniami zasilającymi mikrokontroler (rys. 3).

 

 

Rys. 3. Fragment schematu elektrycznego 
ilustrujący sposób włączenia zworki w obwód zasilania mikrokontrolera zastosowanego w STM32 Value Line Discovery

Rys. 3. Fragment schematu elektrycznego ilustrujący sposób włączenia zworki w obwód zasilania mikrokontrolera zastosowanego w STM32 Value Line Discovery

 

O autorze