Cortex-R5 oraz Cortex-R7: nowe rdzenie procesorowe w ofercie firmy ARM

Firma ARM poinformowała o zamiarze rozszerzenia gamy oferowanych rdzeni Cortex o dwa nowe rozwiązania z tego zakresu: rdzeń Cortex-R5 oraz Cortex-R7.

Cortex-R5 powstał w oparciu o architekturę ARMv7R obsługującą zestaw instrukcji Thumb oraz Thumb-2 wraz z rozszerzeniem o dodatkowe instrukcje DSP. Rdzeń ten w zamyśle producenta ma być rozwinięciem istniejącego już rdzenia o nazwie Cortex-R4. W porównaniu z Cortex-R4, nowa konstrukcja cechować się będzie lepszymi osiągami w aplikacjach czasu rzeczywistego, do zastosowania w których została przewidziana. Wprowadzone usprawnienia dotyczą przede wszystkim obszarów funkcjonalności i niezawodności. Należą do nich między innymi: mechanizm efektywnego wykrywania i korekcji błędów, szybki interfejs LLPP (Low Latency Peripheral Port) dla urządzeń eryferyjnych oraz port ACP (Accelerator Coherency Port) umożliwiający efektywną wymianę danych między pamięcią Cache i komunikującymi się z nią zasobami procesora. Rdzeń Cortex-R5 wykonywany będzie w technologii produkcyjnej 65 nm. Maksymalna częstotliwość taktowania układu to 620 MHz.

Budowa wewnętrzna rdzenia Cortex-R7 jest zbliżona do rdzenia Cortex-R5, przy czym struktura rdzenia Cortex-R7 została wyposażona w dodatkowe zasoby, a jego wydajność zwiększona. Do wyróżniających go cech należą między innymi rozbudowane względem rdzenia Cortex-R5 moduły wykrywania błędów i obliczeń zmiennoprzecinkowych oraz większy zakres częstotliwości taktowania (do 1 GHz) wynikający z zastosowania procesu produkcyjnego do 28 nm włącznie.

Przykładowe obszary wykorzystania rdzeni ARM Cortex-R5 oraz Cortex-R7 to motoryzacja, medycyna, zastosowania przemysłowe oraz telekomunikacja (np. stacje LTE). W zależności od wymagań firm zakupujących licencję na nowe rdzenie serii Cortex w procesorach może zostać zaimplementowany zarówno jeden, jak i dwa rdzenie danego typu.

O autorze