LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Rozdzielenie części sterującej od wykonawczej w LOGO!

LOGO! jest jednym z najpopularniejszych prostych sterowników logicznych. Jak się okazuje, użytkownicy LOGO! zgłaszają potrzeby, których istnienia producent nie przewidział. Problemem dość często sygnalizowanym przez użytkowników LOGO! jest brak możliwości niezależnego zamontowania części wykonawczej (z przekaźnikami lub wyjściami tranzystorowymi) i panelu operatorskiego. Wymusza to czasami konieczność ciągnięcia długich kabli „siłowych”, co może szkodzić nie tylko estetyce instalacji lecz także pewności jej działania.
Okazuje się, że przedstawiony problem można rozwiązać w dość łatwy sposób, nie wymagający od użytkownika zaawansowanej wiedzy elektronicznej. Do przeprowadzenia operacji niezbędna będzie dodatkowa obudowa LOGO! lub inna obudowa, w której zostanie zamontowany moduł wykonawczy lub panel operatorski – pozostawiamy to inwencji użytkowników.

Rys. 1. Rozmieszczenie sygnałów w złączu płytki wykonawczej

Rys. 1. Rozmieszczenie sygnałów w złączu płytki wykonawczej

Ze względu na fakt, że LOGO! ma budowę modułową z wyraźnie rozgraniczonymi pomiędzy modułami funkcjami, wprowadzenie wspomnianej na początku artykułu modyfikacji nie jest szczególnie kłopotliwe. Na rys. 1 pokazano rozmieszczenie sygnałów na stykach złącza, które łączy płytki: wykonawczą i sterownika (z klawiaturą i ewentualnie wyświetlaczem). Punktem odniesienia jest krawędź płytki wykonawczej (dolnej), widok złącza pokazano od góry.