Rozdzielenie części sterującej od wykonawczej w LOGO!

Rozmieszczenie sygnałów jest jednakowe we wszystkich przetestowanych wersjach sterowników LOGO!, na fot. 2 pokazano widok dolnej płytki LOGO! i przypisanie sygnałów do złącza w wersji 24 VDC/VAC, 8 wejściami cyfrowymi i optoizolacją na wejściach, natomiast na fot. 3 – wersję 12 VDC z 8 wejściami, z których dwa „najstarsze” mogą pracować jako wejścia analogowe.

Fot. 2. Widok dolnej płytki LOGO! w wersji 24 VDC/VAC

Fot. 2. Widok dolnej płytki LOGO! w wersji 24 VDC/VAC

Fot. 3. Widok dolnej płytki LOGO! w wersji 12 VDC z wejściami analogowymi

Fot. 3. Widok dolnej płytki LOGO! w wersji 12 VDC z wejściami analogowymi

Przedłużacz

W przypadku, gdy odległość pomiędzy rozdzielonymi płytkami nie będzie przekraczała 1 metra, rolę przedłużacza może pełnić standardowy przewód taśmowy, zakończony z jednej strony gniazdem, z drugiej wtykiem IDC18. Końcówkę zakończoną wtykiem należy zainstalować na gold–pinach płytki wykonawczej, a wtyk należy włożyć w gniazdo umieszczone na płytce sterownika (fot. 4). Podczas łączenia styków należy pamiętać o tym, aby nie pomylić ich kolejności, skutki mogłyby być fatalne.

Fot. 4. Widok płytki sterownika

Fot. 4. Widok płytki sterownika

O autorze