Rozdzielenie części sterującej od wykonawczej w LOGO!

Jeżeli odległość pomiędzy płytkami: sterownika i wykonawczą będzie większa niż 1 metr, warto zastosować prosty układ pośredniczący, którego schemat pokazano na rys. 5. Należy go zainstalować jak najbliżej płytki sterownika i zasilić z wyprowadzenia oznaczonego na fot. 4 jako +5V (Wy). Linia zasilania +5 V powinna zostać dodatkowo zblokowana kondensatorami o pojemności po 100 nF wlutowanymi przy stykach +5V (We)/ +5V (Wy) złącz. Jeżeli zmodyfikowane LOGO! będzie stosowane w pomieszczeniach mocno zakłóconych elektromagnetycznie lub zasilane z „zaśmieconych” źródeł, może okazać się konieczne zastąpienie kabla płaskiego kablem ekranowanym – ekran należy przylutować do masy zasilania wyłącznie od strony płytki wykonawczej (masy zasilania płytek łączymy przewodami tak, jak sygnały).

Rys. 5. Schemat układu pośredniczącego

Rys. 5. Schemat układu pośredniczącego

Wymienione zabiegi, przy odpowiedniej staranności montażu umożliwiają – jak dowiodły próby – uzyskanie stabilnej pracy sterownika z płytkami znajdującymi się w odległości blisko 15 metrów, przy czym przewody zasilania i mas zostały zdublowane.

O autorze