CMX7164 – wielofunkcyjny modem firmy CML Microcircuits

 

 

 

 

Firma CML Microcircuits wprowadziła do sprzedaży nową grupę wielofunkcyjnych modemów oznaczonych symbolem CMX7164. Są one przeznaczone do wykorzystania w obwodach realizujących transmisję danych w technologii bezprzewodowej.

Wszystkie układy CMX7164 integrują w sobie blok zasilania, moduł przetwarzania danych (koder, dekoder, modulator, demodulator, filtry kanałowe, bufory na dane), interfejs komunikacyjny oraz blok zegarowy dostarczający do wszystkich wymienionych komponentów sygnał taktujący. Ponadto producent wyposażył modemy w dodatkowe peryferia (4-kanałowy przetwornik A/C, 4-kanałowy przetwornik C/A, 4 linie I/O). Proces modulacji różni się w zależności od wersji modemu – układy z serii 7164FI-2.x wykonują modulację częstotliwościową typu 2FSK i 4FSK (szybkość modulacji do 20 kbit/s), natomiast układy z grupy 7164FI4.x przeprowadzają kwadraturową modulację amplitudowo-fazową 4-, 16- lub 64-QAM (szybkość modulacji do 96 kbit/s). Wszystkie modemy realizują modulację w trybie half-duplex i mają możliwość ustawienia jednej z trzech wartości szerokości pasma kanału przenoszenia: 6.25 kHz, 12.5 kHz and 25 kHz.

Sterowanie układami CMX7164 odbywa się za pośrednictwem interfejsu SPI wykorzystującego protokół C-BUS. Umożliwia on kompleksową obsługę układów, która polega na odbiorze zdemodulowanych danych, nadawaniu danych do modulacji oraz konfiguracji parametrów pracy: wyborze rodzaju modulacji i jej prędkości, zmianie trybów pracy, modyfikacji szerokości pasma kanału przenoszenia.

Modemy CMX7164 zostały dostosowane do napięcia zasilania 3.0 V – 3.6 V i pracy w warunkach temperatury od -40°C do +85°C. Układy są oferowane z obudowach LQFP64 i VQFN64. Producent przygotował dla swoich nowych produktów narzędzie rozwojowe w postaci zestawu ewaluacyjnego o nazwie PE0601-7164.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

 

O autorze