Nowy moduł huba USB i konwertera na porty szeregowe

 

 

 

Firma Future Technology Devices International Limited (FTDI) opracowała kolejną płytkę rozwojową ułatwiającą aplikację jej zaawansowanych kontrolerów USB. Nowy moduł zapewnia powielenie szybkiego portu USB na trzy porty USB downstream lub konwersję na cztery porty szeregowe. Był projektowany jako rozszerzenie modułów rozwojowych dla kontrolera USB Vinculum-II z serii V2DIPx, ale może też współpracować z dowolnym interfejsem host USB, znacząco zwiększając liczbę dostępnych za jego pośrednictwem interfejsów.

Moduł został zrealizowany na miniaturowej płytce 75,04 x 23,37 mm. Został oparty na firmowym układzie czterokanałowego konwertera USB 2.0 na różne typy portów szeregowych i równoległych FT4232H, zapewniającego szybkość transmisji do 40Mb/s i pełną obsługę sygnalizacji i protokołu USB. Trzy porty USB downstream są dostępne z zewnątrz poprzez podwójne gniazdo USB oraz końcówki dwurzędowego złącza pinowego na płytce. Na złącze to zostały wyprowadzone również cztery interfejsy szeregowe, przy czym dwa z nich mogą pracować jako porty UART/bit-bang, a dwa mogą zostać niezależnie skonfigurowane do pracy w trybie JTAG, SPI, I2C, bit-bang lub jako inne synchroniczne porty szeregowe.

Płytka zawiera także kontroler koncentratora USB 2.0 GL850G, obsługujący różne tryby zarządzania poborem energii. Układ ten może zostać skonfigurowany stosownie do specyficznych wymagań przy użyciu pamięci EEPROM. Można w ten sposób zaprogramować identyfikatory PID/VID i dokonać innych, bardziej złożonych ustawień.

Nowy moduł ma wiele zastosowań. Można go np. użyć jako prototypowej platformy umożliwiającej dodanie interfejsu USB do nowotworzonych lub modernizowanych projektów. Współpracując z płytką rozwojową V2DIPx znacząco poszerza wybór obsługiwanych przez nią interfejsów. Może też posłużyć jako podłączany do komputera hub USB lub jako płytka ewaluacyjna dla układu FT4232H.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze