DAQ-PACK – system akwizycji danych dla komputerów PC i systemów wbudowanych

Systemy akwizycji danych firmy ACCES I/O Products z serii DAQ-PACK stanowią prosty sposób na rozszerzenie komputera lub systemu wbudowanego o szybkie wejścia/wyjścia analogowe oraz cyfrowe.

W ofercie firmy Soyter znajdują się od niedawna systemy akwizycji danych i sterowania firmy ACCES I/O Products z serii DAQ-PACK. Te wielofunkcyjne urządzenia stanowią prosty sposób na rozszerzenie komputera lub systemu wbudowanego (wyposażonego w port USB) o szybkie wejścia/wyjścia analogowe oraz cyfrowe.

DAQ-PACK występuje w wielu wersjach i, w zależności od potrzeb, może być wyposażony w bardzo różne zestawy układów dopasowywania sygnału wejściowego, m.in. filtry RC, wejścia prądowe, dzielniki napięcia, układy do pomiarów RTD, układ uzupełnienia mostka, detektory zniszczenia termopary, wejścia małosygnałowe oraz źródła napięcia dla czujników aktywnych.

Rys. 1. Schemat blokowy DAQ-PACK

Rys. 1. Schemat blokowy DAQ-PACK

 

DAQ-PACK jest dostępny z 12- lub 16-bitowymi przetwornikami A/C, o częstotliwości próbkowania do 500 kHz (podzielonej równo przez liczbę wykorzystywanych kanałów), w wersjach z 32, 64, 96 lub 128 wejściami analogowymi, pojedynczymi lub różnicowymi. Grupy ośmiu kanałów na raz można niezależnie konfigurować programowo pod kątem czułości, wybierając jeden z 18 zakresów sygnału wejściowego. Dodatkowo DAQ-PACK jest wyposażony w dwa 16-bitowe wyjścia analogowe, 16 wysokoprądowych, cyfrowych linii wejścia/wyjścia oraz programowalny licznik 16-bitowy. Licznik można skonfigurować do pracy w wielu trybach i wyzwalać oraz sterować sygnałami zewnętrznymi.

Wyjątkowym wyposażeniem urządzenia jest wewnętrzny system kalibracji pracujący w czasie rzeczywistym, pozwalający na ciągłą kompensację błędów wzmocnienia i offsetu.

Rys. 2. Wygląd systemu DAQ-PACK

Rys. 2. Wygląd systemu DAQ-PACK

 

DAQ-PACK do komunikacji wykorzystuje USB 2.0, obsługując najwyższą dostępną w tym standardzie szybkość transmisji. Całość jest zamknięta w małej, surowej obudowie przemysłowej z blachy ocynkowanej i działa na zasadzie plug-and-play. Do obsługi systemu dostępna jest aplikacja okienkowa dla Windows oraz zestaw przykładowych kodów w Visual Basic, Delphi i C++. Oprócz tego dostarczany jest standardowy interfejs Windowsowy DLL oraz możliwość obsługi w środowisku LabVIEW 8.5+.

Szczegółowe informacje o DAQ-PACK można znaleźć na poświęconej mu stronie firmy ACCES.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze