Narzędzia programowe dla FPGA firmy Mentor Graphics – seminarium

Firma Gamma zaprasza na bezpłatne seminarium przedstawiające narzędzia firmy Mentor Graphics do symulacji oraz  syntezy FPGA, które odbędzie się dn. 13 grudnia br. w warszawskim Hotelu Mercure Fryderyk Chopin, w godzinach 9:00 – 16:00 (w przerwie przewidziano lunch).
Seminarium zorganizowano z myślą o inżynierach konstruktorach, kierownikach projektów, inżynierach zajmujących się weryfikacją FPGA oraz managerach projektów. Będzie ono poświęcone niektórym zaawansowanym technikom projektowania oraz weryfikacji i zostanie zilustrowane demonstracjami tych technik, z wykorzystaniem zestawu narzędzi firmy Mentor Graphics.

Prelegenci przedstawią  niektóre z najbardziej istotnych  nowoczesne technik projektowania FPGA, wyodrębnianie w celu ponownego przyszłego użycia modułów projektów oraz metody nowoczesnej weryfikacji.  Słuchacze dowiedzą się, jak najlepiej wykorzystać narzędzia Mentor Graphics w firmie stosującej FPGA.  Zostaną również przedstawione inne narzędzia Mentor Graphics, które mogą w pewnych sytuacjach uzupełnić wspomaganie   procesu projektowania.
Organizator przewiduje m.in. prezentację pakietów ModelSIM i Questa Core (symulacja) oraz HDL Designer i RTL Precision (synteza).

Firma Gamma prosi o wstępne zgłaszanie uczestnictwa do dn. 18 br. listopada pod adresem e-mail: adam@gamma.pl .  Ostateczne potwierdzenie – do końca  listopada.

O autorze