Program przewidujący zużycie baterii systemów z układami EFM32 Gecko

Firma Energy Micro udostępniła oprogramowanie pozwalające projektantom dokładnie przewidzieć czas pracy baterii w systemach opartych na mikrokontrolerach EFM32 Gecko. Program o nazwie energyAware Battery Estimator jest darmowym narzędziem pozwalającym na pełną symulację całkowitego poboru mocy systemu, uwzględniając przy tym typ źródła bateryjnego, tryby pracy mikrokontrolera, wykorzystane peryferia i obwody zewnętrzne.

W trybie symulacji napięcie baterii systemu może być przedstawione w funkcji czasu w formacie graficznym. Obok wyświetlana jest pojemność baterii (mAh), średni pobór prądu mikrokontrolera (mA) i przewidywany czas pracy systemu (w latach). Konfiguracja kompletnego systemu, jego trybów pracy, ich udziału w czasie pracy urządzenia, a także wykorzystania peryferiów i poboru prądu zewnętrznych elementów odbywa się za pomocą interfejsu graficznego, złożonego z rozwijalnych menu, suwaków i opcji włączania/wyłączania poszczególnych funkcji.

Program energyAware Battery Estimator w chwili obecnej może modelować zachowanie siedmiu najpopularniejszych typów ogniw bateryjnych, połączonych w jedno ogniwo lub konfiguracje równoległe i szeregowe zdefiniowane przez użytkownika. Narzędzie to pozwala na wybór i analizę wszystkich pięciu trybów zużycia energii mikrokontrolerów EFM32, wliczając w to funkcje oszczędzania energii dostępnych peryferiów, a także na symulację pracy z zegarem o wysokiej lub niskiej częstotliwości. Możliwość uwzględnienia zewnętrznych elementów o dużym zużyciu energii, jak wyświetlacze LCD lub głośniki, pozwala zwiększyć dokładność oszacowania czasu pracy baterii.

EnergyAware Battery Estimator jest dostępny jako część środowiska programistycznego Simplicity Studio firmy Energy Micro. Narzędzie to oferuje możliwość zapisania i przechowywania kompletnych projektów wykonanych symulacji. Ponadto producent zadbał o wsparcie dla swojego nowego produktu udostępniając tryb demonstracyjny programu oraz opracowując przykładowy projekt testowy w konfiguracji podstawowej, co pozwala użytkownikom na szybkie rozpoczęcie pracy z narzędziem energyAware Battery Estimator.

O autorze