Hameg HMO1024 – nowoczesny oscyloskop cyfrowy z oferty firmy NDN

Nie tylko FFT

Jeszcze nie tak dawno oscyloskopy cyfrowe można było podzielić na takie, w których została zaimplementowana analiza widmowa FFT i takie, które jej nie mają.  Ale postęp jest dość szybki, i dzisiaj nieco zmieniły się jego wyznaczniki. Obecnie zaczynają się pojawiać oscyloskopy klasy średniej, w których obliczenia matematyczne wybiegają znacznie poza proste dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie przebiegów z kanałów pomiarowych, a funkcja FFT już właściwie nikogo nie dziwi. Wręcz przeciwnie, oscyloskopy bez niej mają coraz mniejsze szanse na sukces marketingowy, a mówiąc bardziej dosadnie, nie mają jej w ogóle. Oscyloskop HMO1024 umożliwia dokonywanie bardzo zaawansowanych obliczeń matematycznych, do których można zaliczyć m.in.: obliczanie odwrotności, wartości całkowitej, pierwiastka, kwadratu, różniczki, całki, wartości minimalnej i maksymalnej. Użytkownik może zdefiniować maksymalnie pięć takich formuł. Do każdego wyniku jest dodawane miano wartości fizycznej z odpowiednim prefiksem jednostki (mili, mikro, nano itp.), jeśli tylko może ono ułatwić analizę pomiarów.
O funkcji FFT nie można jednak nie wspomnieć. Po bardzo słabym rozwiązaniu tego zagadnienia w wersji beta oprogramowania firmowego, wersja produkcyjna działa już znacznie lepiej. Przede wszystkim z dramatycznie wolnej stała się zadziwiająco szybka. Można jeszcze mieć pewne wątpliwości dotyczące dokładności wykreślania widma, ale dotyczy to bardzo subtelnych niuansów.

Inne cechy oscyloskopu

W rekordzie oscyloskopu HMO1024 można zapisać 2 Mpróbek, co jest parametrem pozwalającym realizować programowy zoom o powiększeniu 50000:1 (rys. 4). Jest to niezła wartość, dzięki której można oglądać przebiegi z dużą precyzją.

 

Rys. 4. Okno <EM>Zoom
    </EM>” src=”/wp-content/uploads/artykuly/Hameg_HMO1024_nowoczesny_oscyloskop_cyfrowy_z_oferty_firmy_NDN/Hameg_HMO1024_r4.do_artykulow.gif”></a></p>
<p style=Rys. 4. Okno Zoom

 

 

Funkcja Zoom nie działa przy włączonej analizie FFT, ale możliwość tę zachowują na razie chyba tylko oscyloskopy najwyższej klasy. Dostępna w oscyloskopie persystencja jest idealnym narzędziem służącym do badania wszelkich wahań i fluktuacji przebiegu (rys. 5). Nastawy przyrządu, zrzuty ekranowe, formuły matematyczne, przebiegi wejściowe i odniesienia mogą być zapisywane w pamięci wewnętrznej i w pamięciach masowych typu pendrive.

 

Rys. 5. Pomiar modulowanego częstotliwościowo sygnału sinusoidalnego z włączoną persystencją

Rys. 5. Pomiar modulowanego częstotliwościowo sygnału sinusoidalnego z włączoną persystencją

 

 

Kolejnym standardem, który od pewnego czasu obowiązuje nawet w klasie średniej oscyloskopów, jest możliwość analizowania danych na liniach najczęściej stosowanych interfejsów komunikacyjnych. Oscyloskop HMO1024 jest z tą zasadą kompatybilny. Na rys. 6 przedstawiono przykładowy oscylogram zdjęty podczas pomiarów interfejsu I2C. W górnej części ekranu widoczne są sygnały na poszczególnych liniach, w analogowej postaci. W dolnej części ekranu umieszczono ich interpretację wykonaną przez oscyloskop.

 

Rys. 6. Automatyczna interpretacja danych na liniach interfejsu I<SUP>2</SUP>C” src=”/wp-content/uploads/artykuly/Hameg_HMO1024_nowoczesny_oscyloskop_cyfrowy_z_oferty_firmy_NDN/Hameg_HMO1024_r6.do_artykulow.gif”></a></p>
<p style=Rys. 6. Automatyczna interpretacja danych na liniach interfejsu I2C

 

 

Po wybraniu trybu XY, na ekranie jest wyświetlane główne okno przedstawiające zależność pomiędzy sygnałami doprowadzonymi do dwóch kanałów oscyloskopu, w mniejszych oknach są natomiast widoczne oba przebiegi wykreślone w funkcji czasu (rys. 7). W trzecim okienku jest umieszczana charakterystyka prądowo-napięciowa wbudowanego charakterografu.

 

Rys. 7. Ekran wyświetlany w trybie XY

Rys. 7. Ekran wyświetlany w trybie XY

 

 

O autorze