Bezpłatny zestaw narzędzi obliczeniowych ułatwiających projektowanie obwodów z układami analogowymi

Gęstość widmowa szumu może zostać wykreślona graficznie (rysunek 17).

Rys. 17.

Rys. 17.

Program Thermal Noise Calculator korzysta z następujących wzorów:

Statistical Process Control Calculator

Kolejnym narzędziem jest program Statistical Process Control Calculator. Jest on pomocny podczas analizy wydajności procesu produkcyjnego (rysunek 18).

Rys. 18.

Rys. 18.

Za jego pomocą można obliczyć: procent produktów wolnych od wad (Yld), odsetek uszkodzonych produktów (Def), liczba wad na milion produktów (DPM), współczynnik spadku wydajności procesu produkcyjnego w czasie (??), odchylenie standardowe (?), średnią (?), dolną granicę specyfikacji, powyżej której działanie produktu jest dopuszczalne (LSL), górną granicę specyfikacji, poniżej której działanie produktu jest dopuszczalne (USL) (rysunek 19).

Rys. 19.

Rys. 19.

Istnieje możliwość przedstawienia danych w postaci wykresu (rysunek 20).

Rys. 20.

Rys. 20.

Calculator Launcher

Calculator Launcher jest narzędziem upraszczającym zarządzanie i uruchamianie wielu programów z grupy Steve’s Analog Design Calculators. Narzędzie to działa tylko na platformie HP 50g (rysunek 21) i nie jest możliwe uruchomienie go na komputerze PC.

Rys. 21.

Rys. 21.

Cechy narzędzia Calculator Launcher:

  • Jedna aplikacja, za pomocą którego można szybko uruchomić wszystkie programy kalkulujące;
  • Do dwudziestu zainstalowanych programów kalkulatorów;
  • Ikony programów mogą być dowolnie rozmieszczone na siatce ekranu;
  • Możliwość wyświetlania nazw programów kalkulujących, ich wersji i daty wydania;
  • Dane parametrów mogą być współdzielone przez wszystkie programy.

O autorze