Trójfazowe mostki prostownicze z serii TBR firmy DC Components

Dostępna w TME oferta komponentów półprzewodnikowych została wzbogacona o grupę 30 trójfazowych mostków prostowniczych firmy DC Components. Pełna nazwa każdego mostka składa się z przedrostka „TBR” oraz czterech cyfr określających parametry pracy mostka. Pierwsze dwie cyfry symbolizują znamionową wartość prądu przewodzenia, która może wynosić 10 A, 25 A lub 35 A. Dwie kolejne cyfry oznaczają maksymalne napięcie wsteczne, które może przyjąć wartość 50 V, 100 V, 200 V, 400 V, 600 V, 800 V, 1000 V, 1200 V, 1400 V lub 1600 V. Przykładowo dla mostka TBR2514 znamionowy prąd przewodzenia to 25 A, a dopuszczalne napięcie wsteczne 1400 V.

Wszystkie trójfazowe mostki z serii TBR oferowane są przez producenta w kwadratowej obudowie o gabarytach nie większych niż 28.8 mm x 28.8 mm x 11.5 mm z wyprowadzeniami konektorowymi o wymiarach 6.35 mm x 14.2 mm. Całkowita waga każdego z mostków wynosi w przybliżeniu 20 g. Komponenty te mogą pracować w zakresie temperatur od ?40 °C do +150 °C.

Więcej informacji: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, tel.: 42 645 55 55, fax: 42 645 55 00, e-mail: dso@tme.pl, www.tme.pl.

O autorze