Moduł GPS ze zintegrowaną anteną Quectel L50 w ofercie firmy Soyter

L50 to wyjątkowo płaski moduł GPS z prostokątną anteną mikropaskową (patch antenna) o wymiarach 15 x 15 x 2 mm. Zbudowany jest w oparciu o układ SiRFstar IV™ i obsługuje 48 kanałów PRN, co pozwala namierzać i śledzić satelity bardzo szybko, nawet przy bardzo niskich poziomach sygnału.

L50 obsługuje tryb „samodzielnego” A-GPS, dzięki wyposażeniu w technologię CGEE (Client Generated Extended Ephemeris) firmy SiRF, która polega na zapisywaniu danych wspomagających na zewnętrznej pamięci EEPROM i skraca czas pierwszego ustalenia pozycji przy zimnym starcie do 10 s. L50 obsługuje tę funkcję bez konieczności dostępu do danych z serwerów zewnętrznych, gdyż pobiera dane efemeryd w trybie lokalnym i potrafi przewidywać je w horyzoncie 3 dni.

Moduł cechuje się bardzo wysoką czułością zarówno samodzielnej akwizycji (-148 dBm), jak i śledzenia (-163 dBm). Jest też wyposażony w aktywny układ usuwania zakłóceń, potrafiący śledzić do 8 sygnałów zakłócających fali ciągłej (CW) i usuwać zakłócenia do 8 dB-Hz.

Pierwsze ustalenie pozycji zajmuje L50 mniej niż 35 s przy zimnym starcie, ok. 10 s z użyciem CGEE i poniżej sekundy przy starcie gorącym.

Moduł jest wyposażony w interfejsy UART (1200-115200 b/s), I2C (do 400 kb/s) oraz SPI. Zasilany jest napięciem od 1,71 do 1,89 V i zużywa 40/44 mA prądu (odpowiednio dla namierzania/śledzenia) przy sygnale o mocy -130 dBm. Wyposażony jest też w dwa tryby oszczędzania energii:  PTF (Push To Fix) umożliwiający bardzo szybki start gorący (< 1 s) w zastosowaniach nie wymagających częstego odczytywania pozycji oraz ATP (Advanced Trickle Power), w którym okresowo wyłączane są główne części modułu. W trybie PTF moduł jest wybudzany co zdefiniowany odstęp czasowy (10-7200 s) i aktualizuje pozycję, a następnie przechodzi w hibernację. W trybie ATP moduł jest wybudzany tylko na czas konieczny do pobrania i opracowania danych, dzięki czemu pobór prądu spada do 20 mA (dla sygnału -130 dBm).

Dostępna jest też wersja L50 z anteną o wymiarach 18 x 18 x 2 mm. Wymiary modułu z mniejszą anteną przedstawia rysunek.

Więcej informacji: Soyter Sp. z o.o., Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16, 05-080 Izabelin, http://www.soyter.pl.

O autorze