Nowe peryferia w mikrokontrolerach PIC10/16

List. 1. Przykładowy plik asemblerowy wygenerowany przez CLC Designera

 

Od strony funkcjonalnej CLC Designer to generator konfiguracji rejestrów CLC z wygodnym interfejsem graficznym. W wyniku jego działania programista otrzymuje pliki include w asemblerze (listing 1) lub języku C (listing 2), w których znajdują się zdefiniowane wartości do wpisania do rejestrów konfigurujących CLC.

 

List. 2. Przykładowy plik wygenerowany przez CLC Designera w języku C

 

Rys. 5. Dostępna w CLC Designer lista wyboru docelowej platformy sprzętowej

Rys. 5. Dostępna w CLC Designer lista wyboru docelowej platformy sprzętowej

 

 

Na rysunku 5 pokazano listę wyboru docelowej platformy sprzętowej, na rysunku 6 listę wyboru sygnału wejściowego (listy są różne dla poszczególnych wejść i CLC). Pliki wyjściowe powstają na żądanie – rodzaj docelowego pliku wybiera się w pasku menu (rysunek 7).

 

Rys. 6. Jedna z list wyboru sygnału wejściowego do CLC

Rys. 6. Jedna z list wyboru sygnału wejściowego do CLC

 

 

Rys. 7. Menu programu <EM>CLC Designer</EM> jest bardzo proste” src=”/wp-content/uploads/artykuly/Nowe_peryferia_w_mikrokontrolerach_PIC10_16/rys7_4.do_artykulow.gif”></a></p>
<p style=Rys. 7. Menu programu CLC Designer jest bardzo proste

 

 

Jak widać, obsługa programu nie jest specjalnie wymagająca, brakuje natomiast kreatora typowych projektów przydatnych modułów do zaimplementowania w blokach CLC, jak na przykład sekwencerów, enkoderów (NRZ, Manchester itp.), serializerów, generatorów liczb losowych (co prawda dość „krótkich”) itp. Być może producent wyposaży w takie narzędzie kolejne wersje oprogramowania, tymczasem zapraszamy do zabawy: komórki CLC, przejmując realizację części zadań od CPU, pozwala nieco „poszaleć” programistom zwiększając jednocześnie elastyczność sprzętową nowych mikrokontrolerów.

Do pobrania

O autorze