Implementacja protokołu PTP IEEE 1588 V2 na mikrokontrolerze Kinetis K60

Serwer sieciowy HTTP


Serwer protokołu HTTP jest jednym ze składników MQX RTCS. Składa się on z prostego serwera sieciowego, który odbiera, interpretuje i odpowiada na zapytania HTTP, może również być wykorzystany jako graficzny interfejs użytkownika dla aplikacji demonstracyjnej IEEE 1588. Jeśli został uaktywniony za pomocą odpowiedniej opcji kompilacji (tabela 2), udostępnia implementację serwera sieciowego ze wsparciem dla dynamicznie generowanych stron internetowych. Funkcje interfejsu bramy (CGI – Common Gateway Interface) są rejestrowane przez aplikację na serwerze HTTP. Wywołania zwrotne tych funkcji są dokonywane przez serwer, gdy klient zażąda dostępu do powiązanego pliku CGI (na przykład http://169.254.3.3/data1588.cgi).


Zawartość wszystkich stron sieciowych aplikacji jest przechowywana w pamięci Flash i może być dostępna za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej obsługującej adres IP portu Ethernet. Domyślne adresy IP płytki to 169.254.3.3. dla portu 0 oraz 169.254.3.4. dla portu 1.


Po odnalezieniu adresu IP urządzenia, w oknie przeglądarki wyświetli się strona powitalna z menu użytkownika po lewej stronie. Kliknięcie pozycji IEEE1588 Data pozwoli zobaczyć przebieg aktualnego przesunięcia zegara (rysunek 11). Na ekranie wyświetlane są następujące zmienne stosu PTP:  • Aktualny czas (s)

  • Bieżące przesunięcie zegara (ns)

  • Opóźnienie jednostronne (ns)

  • Opóźnienie master-slave (ns)

  • Opóźnienie slave-master (ns)

  • Adres głównego węzła nadrzędnego (grandmaster)

  • Adres węzła nadrzędnego

 


Rys. 11. Strona „IEEE1588 Data” aplikacji demonstracyjnej

Rys. 11. Strona „IEEE1588 Data” aplikacji demonstracyjnej


 


Ta strona umożliwia uruchomienie bądź zatrzymanie obsługi PTP za pomocą kliknięcia na odpowiedni przycisk.


Inną ważną pozycją menu jest zakładka Settings, która zawiera kilka podmenu:  • 1588 Stack Settings – umożliwia zmianę konfiguracji programu protokołu 1588 (rysunek 12). Dane mogą być zmieniane w czasie pracy i przechowywane w pamięci nieulotnej, by zostać przywrócone po resecie.

  • Network Settings – umożliwiają zmianę podstawowych parametrów sieci, takich jak adres MAC, adres IP, adres bramy i maska sieciowa (rysunek 13). Parametry te zapisywane są w pamięci nieulotnej i ustawiane zresetowaniu urządzenia.

 


Rys. 12. Strona „<EM data-src=


 


Rys. 13. Strona „<EM data-src=


 


IXXAT PTPManager


Inną możliwością uruchomienia aplikacji demonstracyjnej i monitorowania komunikacji za pośrednictwem protokołu IEEE 1588 w sieci jest program IXXAT PTP Manager. Pozwala on monitorować wszystkie węzły stosujące IEEE 1588 znajdujące się w sieci i wykorzystywać wiadomości zarządzania PTP do odczytu i ustawienia różnych parametrów węzłów sieci. W ten sposób możliwe jest odczytanie i wyświetlenie w postaci graficznej przesunięcia pomiędzy zegarem węzła nadrzędnego i podrzędnego. Tą aplikację PC można pobrać ze stron IXXAT.


 


Rys. 14. Program IXXAT PTPManager

Rys. 14. Program IXXAT PTPManager


 

O autorze