Implementacja protokołu PTP IEEE 1588 V2 na mikrokontrolerze Kinetis K60

Wyniki badania dokładności synchronizacji zegarów znajdują się w tabeli 7.


 


Tab. 7. Wyniki pomiaru dokładności synchronizacji zegarów
Średnie przesunięcie zegara –0,44 ns
Odchylenie standardowe 16,16 ns
Zakres maksymalny –51 ns do +57 ns

 


Rys. 17. Zrzut ekranu oscyloskopu – pomiar synchronizacji zegarów (PPS)

Rys. 17. Zrzut ekranu oscyloskopu – pomiar synchronizacji zegarów (PPS)


 


Rys. 18. Zrzut ekranu oscyloskopu – szczegóły zbocz sygnału PPS

Rys. 18. Zrzut ekranu oscyloskopu – szczegóły zbocz sygnału PPS


 


Wnioski


W artykule została opisana aplikacja demonstracyjna protokołu czasu precyzyjnego IEEE 1588 działającego na mikrokontrolerze Kinetis K60 i zestawie TWR-K60N512-KIT. Oprogramowanie pracuje pod kontrolą systemu MQX RTOS i korzysta ze stosu MQX RTCS TCP/IP oraz biblioteki MQX1588. To rozwiązanie może zostać z łatwością przeniesione na inne układy z rodziny Kinetis posiadające wsparcie dla MQX i RTCS.


Zaprezentowane rozwiązanie może być wykorzystane do zastosowań wymagających precyzyjnej synchronizacji zegara pomiędzy urządzeniami z dokładnością poniżej mikrosekundy. Typowymi przykładami są przełączniki sieci przemysłowych, krytyczne czasowo usługi telekomunikacyjne, sieci energetyczne i urządzenia pomiarowo-testowe.


Artykuł został opracowany na podstawie noty aplikacyjnej AN4332 firmy Freescale.

O autorze