Wielowyjściowe układy zasilające firmy Analog Devices

 

 

 

Dwa nowe modele układów zasilających, nazwane ADP5040 i ADP5041, cechują się wysokim stopniem integracji, pozwalającym zmniejszyć powierzchnię zajmowaną na płytce drukowanej. Oba opisywane modele łączą w jednej, 20-pinowej obudowie LFCSP wysokosprawną przetwornicę obniżającą napięcie (step-down) o wydajności prądowej 1.2 A i dwa stabilizatory napięcia LDO (low-dropout) o wydajności prądowej 300 mA. Model ADP5041 jest dodatkowo wyposażony w zestaw timerów.

Wspomniana przetwornica obniżająca pracuje w trybie prądowym (current mode topology) i cechuje się napięciem wyjściowym z zakresu 0.8 V – 3.8 V (+/- 3%), częstotliwością przełączania 3 MHz oraz szczytową sprawnością 96%. Każdy ze stabilizatorów LDO może z kolei dostarczać napięcie od 0.8 V do 4.75 V, przy napięciu na wejściu od 1.7 V do 5.5 V i cechuje się typowymi szumami wyjściowymi 60 µVrms (przy napięciu 1.2 V), współczynnikiem PSRR 60 dB oraz minimalnym spadkiem napięcia pomiędzy wyjściem a wejściem stabilizatora, potrzebnym do właściwej stabilizacji napięcia wyjściowego (dropout voltage) 150 mV (przy prądzie obciążenia 300 mA).

Model ADP5041 jest dodatkowo wyposażony w timer watchdoga, pozwalający zwiększyć niezawodność poprzez monitorowanie wykonywania kodu i resetowanie układu zasilanego (np. mikroprocesora lub mikrokontrolera) jeśli ten nie wyemituje ustawionego sygnału diagnostycznego w zadanym czasie. ADP5041 jest też wyposażony w precyzyjny (+/- 1.5% zmiany z temperaturą) generator resetu, który można zaprogramować do monitorowania szyn zasilających. Model ADP5041 ma też specjalny obwód pozwalający układowi, z którym współpracuje ADP5041, zawieszać generację przerwań watchdoga. Dzięki temu możliwa jest współpraca z układami przechodzącymi w tryb uśpienia.

Układy zasilania ADP5041 i ADP5040 mogą znaleźć zastosowanie np. w systemach mikroprocesorowych, DSP i FPGA.

Szczegółowe informacje o obu opisywanych układach zasilania są dostępne na stronach internetowych producenta, odpowiednio: ADP5040 i ADP 5041.

Dystrybutorem Analog Devices w Polsce jest firma Silica. Polski oddział Silica: Avnet EM Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, tel.: 22 2565760, fax: 22 2565766, http://www.silica.com, e-mail: warszawa@silica.com.

O autorze