KAMAMI ZL31ARM: OLED w SmartSwitch’u i STM32F103

 

„Inteligentny” przycisk z rodziny SmartSwitch japońskiej firmy NKK, noszący oznaczenie ISC15ANP4, zintegrowany z wyświetlaczem OLED jest bardzo efektownym uzupełnieniem każdego panelu sterowania. W artykule pokażemy jak obsłużyć za pomocą mikrokontrolera STM32 wbudowany z niego sterownik OLED.

 

 

 

 

Rozmiar obrazu wyświetlanego na wyświetlaczu OLED to 15,5 x 11,6 mm, obraz składa się z 64 x 48 pikseli, każdy piksel może przyjąć jeden z 65536 kolorów. Wyświetlacz dzięki technologii OLED jest doskonale czytelny praktycznie pod każdym kątem. Schemat blokowy „przycisku” ISC15ANP4 przedstawiono na rysunku 1.

 

Rys. 1. Schemat blokowy

Rys. 1. Schemat blokowy „przycisku” ISC15ANP4

 

 

 

Sterownik wyświetlacza jest wyposażony w interfejs SPI,  dzięki któremu w zależności od stanu linii D/C można zarówno konfigurować sterownik jak i wysyłać dane do wyświetlenia. Linie SW służą do realizacji podstawowej funkcji przycisku – umożliwiają wykrycie jego przyciśnięcia, jak widać na rysunku 1 po przyciśnięciu przycisku linie SW są zwarte. Funkcje poszczególnych wyprowadzeń opisano w tabeli 1.
Przycisk wymaga dwóch linii zasilania, ponieważ sterownik wyświetlacza jest zasilany napięciem z zakresu 2,4…3,5 V a wyświetlacz wymaga napięcia 15…17 V, co powoduje konieczność zastosowania przetwornicy podnoszącej napięcie (na przykład na układzie MC34063, opisana w artykule).

 

Tab. 1. Funkcje poszczególnych wyprowadzeń ISC15ANP4

Linia Funkcja
SW Detekcja naciśnięcia przycisku, w momencie naciśnięcia linie są zwarte
SW
VDD Zasilanie wyświetlacza
SS Linia Slave Select interfejsu SPI
RES Reset
D/C Linia Data/Command, podczas wysyłania komend konfiguracyjnych należy na niej ustawić stan niski, podczas wysyłania danych do wyświetlenia – stan wysoki
SCK Linia zegarowa interfejsu SPI
SDI Wejście danych interfejsu SPI
VCC Zasilanie sterownika wyświetlacza
GND Masa zasilania

 

Artykuł szczegółowo prezentujący płytkę ewaluacyjną „przycisku” jest dostępny pod adresem.

 

W przykładowej aplikacji przycisk z przetwornicą umieszczony jest na osobnej płytce (opisanej w artykule) i dołączony jest do zestawu uruchomieniowego ZL31ARM z mikrokontrolerem STM32. Sposób połączenia przedstawiono na rysunku 2.

 

Rys. 2. Schemat modułu z przyciskiem ICS15ANP4 i sposób połączenia go z zestawem uruchomieniowym ZL31ARM

Rys. 2. Schemat modułu z przyciskiem ICS15ANP4 i sposób połączenia go z zestawem uruchomieniowym ZL31ARM

 

 

Do pobrania

O autorze