STM32 i GPS

 

Wykonany projekt przedstawia wykorzystanie modułu KAmodGPS (fotografia 1) w celu określenia współrzędnych geograficznych, które wyświetlane są na wyświetlaczu modułu KAmodLCD1, do projektu został wykorzystany zestaw ZL27ARM. Połączenie między modułami i zestawem uruchomieniowym dokonujemy zgodnie z rysunkiem 2, połączenie można wykonać za pomocą przewodów CAB_A.

 

Fot. 1. Wygląd modułu KAmodGPS

Fot. 1. Wygląd modułu KAmodGPS

 

 

Rys. 2. Połączenie zestawu ZL27ARM z modułami z serii KAmod

Rys. 2. Połączenie zestawu ZL27ARM z modułami z serii KAmod

 

 

Na wyświetlaczu prezentowane są dane o aktualnym czasie UTC, pozycji (szerokość i długość geograficzna), przedstawiona jest aktualna prędkość przemieszczania (podana w km/h) oraz kierunek przemieszczania. Dodatkowo na wyświetlaczu pojawia się komunikat informujący o fakcie poszukiwania satelitów przez moduł, gdy aktualna pozycja nie jest znana.

Dodatkowo zaimplementowano w projekcie funkcję generowania plików .gpx (pliki służące do wymiany danych GPS pomiędzy aplikacjami), rejestrowane są: współrzędne geograficzne, czas UTC oraz aktualna prędkość. Generowanie plików odbywa się poprzez port RS232 (prędkość 115200bps, 8 bitów danych, 1 bit stopu, brak bitu parzystości), z wykorzystaniem funkcji przekierowania wysyłanych danych do pliku. Do tego celu można skorzystać np. z terminala Hercules (http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html), do konfiguracji przechodzimy przez wciśnięcie prawego klawisza myszy na oknie programu (opisaną sytuację przedstawiono na rysunku 3).

 

Rys. 3. Konfiguracja programu Hercules w celu przekierowania danych do pliku

Rys. 3. Konfiguracja programu Hercules w celu przekierowania danych do pliku

 

 

Sterowanie generowaniem pliku odbywa się poprzez wprowadzenie jedno znakowych komend (wielkość liter nie ma znaczenia):

  • G – rozpoczyna generowanie pliku lub wznawia uprzednio zatrzymane,
  • P – zatrzymuje generowanie pliku,
  • E – kończy generowanie pliku.

Budowę pliku .gpx można podzielić na trzy części: wstęp, element główny oraz zakończenie. Wstęp zawiera deklaracje pliku, jedynym elementem modyfikowanym w tej części jest data powstania pliku. W części głównej mamy powtarzający się element przechowujący dane o czasie, prędkości oraz współrzędnych geograficznych. W zależności od potrzeb można go rozbudować zgodnie ze standardem pliku .gpx (http://www.topografix.com/GPX/1/1/). Ostatnią częścią pliku jest jego zakończenie, zamykające wprowadzane dane. Pliki .gpx są plikami tekstowymi zgodnymi z XML. Na rysunku 4 przedstawiono zarejestrowaną trasę, do zobrazowania wykorzystano serwis http://www.gpsvisualizer.com.

 

Rys. 4. Obraz trasy wygenerowany za pomocą serwisu GPSvisualizer

Rys. 4. Obraz trasy wygenerowany za pomocą serwisu GPSvisualizer

 

 

Do pobrania

O autorze