8-bitowe mikrokontrolery PIC z zawansowanymi peryferiami

Firma Microchip poinformowała o opracowaniu nowej rodziny 8-bitowych mikrokontrolerów ogólnego przeznaczenia PIC12F(HV)752 wyposażonych w zaawansowane peryferia analogowe i cyfrowe. Przykładowe zastosowania układów to urządzenia ładowania baterii, sterowania (np. diodami LED) i kontroli balastu.

Nowością wprowadzoną do mikrokontrolerów PIC12F(HV)752 jest peryferium o nazwie COG (Complementary Output Generator). Jest to moduł, który wytwarza nienakładające się, zgodne przebiegi dla np. komparatorów i wyjść PWM. Jednocześnie wspomaga sterowanie silnikami umożliwiając kontrolę fazy oraz tzw. strefy martwej.

Wśród innych zasobów nowych mikrokontrolerów firmy Microchip znajdują się: wewnętrzny oscylator 8 MHz, timery, szybkie komparatory, wyjścia I/O o wydajności prądowej 50 mA (np. do bezpośredniego sterowania tranzystorami), 1.75 kB pamięci programu, 64 B pamięci RAM, przetwornik A/C i C/A, watchdog oraz wyjścia PWM. Wspomniany 4-kanałowy, 10-bitowy przetwornik A/C może zostać wykorzystany do implementacji pojemnościowego interfejsu dotykowego mTouch.

Mikrokontrolery PIC12F(HV)752 są oferowane wraz z kompletnym zestawem narzędzi projektowych, takich jak zintegrowane środowisko programistyczne MPLAB, programator/debuger PICkit (cena 44.95 USD) i MPLAB3 (189.99 USD), emulator MPLAB REAL ICE (499.98 USD). Inżynierowie mogą także skorzystać z kompilatora Microchip HI-TECH C dla mikrokontrolerów PIC10/12/16. Wszystkie te narzędzia są już dostępne za pośrednictwem usługi microchipDIRECT.

Układy PIC12F752 dostępne są w obudowach DFN 3 x 3 mm oraz PDIP i SOIC z ośmioma wyprowadzeniami w cenie 0.56 USD za sztukę przy zamówieniach 10.000 sztuk. Modele PIC12FHV752 mają takie same obudowy, a ich cena wynosi 0.60 USD przy zamówieniach 10.000 sztuk.

Dystrybutorem Microchip w Polsce jest firma Future Electronics, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, http://www.futureelectronics.com.

O autorze