Nowa rodzina konwerterów USB firmy FTDI

 

 

 

Firma FTDI (Future Technology Devices International) poszerza swoją ofertę scalonych konwerterów USB o rodzinę oznaczoną FT-X, na którą składa się 7 nowych układów, dostępnych łącznie w 13 wersjach.

W rodzinie FT-X znajdują się układy interfejsowe konwertujące USB 2.0 na UART, FIFO, I2C, SPI oraz własny standard FTDI – FT1248. Są one wyposażone w detektor ładowania, stabilizator 3.3 V, wbudowany generator sygnału zegarowego oraz pamięć konfiguracyjną.

Układy z rodziny FT-X osiągają przepustowości do 3.4 Mbit/s, utrzymując (typowo) zużycie prądu poniżej 8 mA w czasie pełnej aktywności i poniżej 125 µA w trybie wstrzymania.

Wspomniany detektor ładowania i możliwość automatycznego przełączenia się z trybu transferu danych do trybu ładowania, pozwalają odciążyć współpracujący z układem interfejsowym mikrokontroler. W efekcie proces ładowania łatwiej jest obsłużyć i możliwe jest ładowanie wyższymi prądami, co skraca czas jego trwania.

Firma FTDI bezpłatnie udostępnia sterowniki wymagane do współpracy konwerterów FT-X z systemami Windows (7/Vista/XP/XP Embedded/CE), Mac OS-X, Linux 3.2 (i wyższymi) oraz Android. Jako że cały protokół USB jest obsługiwany przez układ, nie ma konieczności pisania własnego firmware’u USB. Wbudowana programowalna pamięć MTP (Multi-Time Programmable) o rozmiarze 2 kB pozwala na zapis i rekonfigurację deskryptorów układu.

Układy rodziny FT-X są dostępne w obudowach SSOP, QFN i DFN (3 x 3 mm) i mogą pracować w temperaturach z od -40 do +85 °C. Ceny konwerterów rozpoczynają się od 1.93 USD dla zamówień w wysokości od 10 do 49 sztuk. Dla celów prototypowania dostępnyche jest też kilka zestawów ewaluacyjnych.

Szczegółowe informacje o wszystkich modelach konwerterów i towarzyszących im zestawach ewaluacyjnych, a także notę aplikacyjną dotyczącą obsługi ładowania urządzeń przez USB można znaleźć na stronie internetowej firmy FTDI.

Dystrybutorem produktów FTDI jest Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

O autorze